Kung isa ka sa mga mapalad na mga empleyado na patuloy pa rin na nakapaglilingkod habang nasa bahay, laging tandaan na may mga bagay na maaaring gawin upang mapanatili na maayos ang iyong kalusugan at pangangatawan.

Suriin mabuti ang mga bagay na mga ito upang maging maayos ang iyong pagtatrabaho sa loob ng bahay at maging handa ka na rin sa pagbabalik trabaho sa mga susunod na mga linggo:

  • Uminom ng maraming tubig. Marahil ay nakakalimutan mo ang pag-inom ng maraming tubig dahil maghapon ka sa harap ng computer. Ugaliing uminom ng isa o dalawang basong tubig bawat isa o dalawang oras upang manatili na maayos ang daloy ng iyong dugo. Iwasan ang pag-inom ng maraming ‘softdrinks’ at kape sapagkat lalo itong nakakapag dulot ng ‘dehydration’ sa iyong katawan.
  • Tumayo at iunat ang katawan. Isa pang madalas na nakalilimutan ay ang paguunat o stretching kada oras. Hindi dahilan na “kailangang tapusin agad” ang trabaho kaya hindi ka nakapag-uunat. Isabay mo sa pag-inom ng tubig bawat oras ang simpleng ‘stretching’ upang makaiwas sa ngawit.
  • Umupo ng maayos. Isang sanhi ng pangangalay o pananakit ng likod at ibang bahagi ng katawan ay ang hindi maaayos na pag-upo. Iwasan ang pagtalungko, o pagyuko ng matagal habang nakaupo.
  • Pangalagaan ang mga mata. Ipahinga mo ang iyong mga mata lalo na kung maghapon ka nakaharap sa computer. Tumingin sa mga bagay na luntian tuwing 20-30 minutes. Halimbawa, sa mga berdeng dahon o mga bagay na kulay berde. Iwasan na basain ang iyong mga mata pagkagising sa umaga at pagkatapos gumamit ng computer. Walang nakasaad na salitang pasma sa mga librong medikal ngunit mabuti na rin ang nag-iingat.
  • Kumain ng masustansya. Bumili ng masustansiyang pagkain tulad ng prutas at gulay upang pawang masustansiyang pagkain lamang ang iyong maihahain sa hapag.
  • Magpahinga kung oras na ng pahinga.Laging sundin ang tamang oras ng iyong mga kailangan gawin. Hindi ibig sabihin na dahil ikaw ay nasa bahay, ay maari ka na rin mag trabaho ng mas mahabang oras. Kung oras ng pagkain ay itigil mo ang iyong ginagawa at kumain kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Ganun din pagkatapos ng oras ng paggawa. Ihinto mo na ang ano mang gawain na maaaring ipagpatuloy kinabukasan. Umiwas na mahulog sa labis na pag-ubos ng iyong oras sa trabaho. Bigyan mo ng hangganan ang iyong trabaho. Magpahinga sa oras ng pahinga.

Laging pahalagahan ang iyong kalusugan. Ito ang iyong natatanging yaman upang maging matagumpay sa buhay at hanapbuhay. Kung nais mo pa mag dagdag sa mga paalala na ito, maaring magbigay ng kumento sa ibaba upang ibahagi sa iba.

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet