Ilang buwan na ang lumipas at hanggang ngayon ay mahigit isang daang bansa pa rin sa buong mundo ang nakararanas ng pangamba dahil sa lumalaganap na COVID-19. Dahil dito, nakulong tayo sa ating sariling mga tahanan. Ipinag-utos ng gobyerno na manatili sa ating mga bahay at huwag lumabas hangga’t sa maari upang hindi mahawa at hindi lumaganap pa ang sakit.

Napilitan man tayong mamalagi sa bahay ay para naman ito sa ating ikabubuti at ng ating mga mahal sa buhay.

Nguni’t di tulad ng mga tunay na nakapiit dahil sa kasalanan,

Mayroon pa rin tayong natitirang kalayaan~ ang kalayaang mag-isip at gumawa ng mga kapakipakinabang na bagay sa abot ng ating makakaya. Malaya tayong gawin ito sa loob ng ating mga tahanan.

Isipin ang ikakabubuti ng Sarili at ng Pamilya

Ngayon ang panahon upang makapag-isip tayo ng mabuti para sa sarili at mga mahal sa buhay. Maari mo itong simulan pag gising sa umaga. Ugaliing magpasalamat na buhay ka at malusog pagmulat ng iyong mga mata. Tanungin mo kung ang iyong sarili kung ano ang iyong magagawang mabuti sa araw na ito, para sa sarili at sa mga minamahal mo sa buhay. Sa pamamagitan nito, magkakaron ka ng wastong disposisyon upang gumawa ng hakbang para mapabuti ang iyong buhay.

Paggawa ng Kabutihan sa Kapwa

Marami ang nagaganap sa ating paligid sa ngayon maliban sa sakit. Nandiyan din ang kawalan ng hanapbuhay, pagtaas ng ibang bilihin, at depresyon. Hindi man likas sa iyo ang pag-aabot ng kahit anong maitutulong sa mga ibang tao, ay mabuting pag-isipan mo kung may maitutulong ka sa paraan na kaya mo. Halimbawa, kung may labis na pagkain sa hapag kainan, maaari itong ibahagi sa iba. O ang pagbibigay ng barya o kaunting pera sa mga taong walang wala na sa kanilang buhay.

Sakaling walang maibigay ay sapat na marahil ang pagsunod sa mga inuutos ng pamahalaan na huwag lumabas upang hindi kumalat ang sakit. Sumunod sa mga patakaran ng ‘social distancing’ kung kailangan lumabas ng bahay, maghugas ng kamay, at palakasin ang katawan upang makaiwas sa anumang sakit. Sapat na marahil ito para masabing gumagawa ka ng mabuti para sa iba. Sundin ang mga patakaran upang hindi na dumami pa ang may maysakit. Sa ganitong paraan ay nakagagawa ka ng mabuti sa iyong sarili at sa iyong kapwa.

Ang Pansamantalang Pagkawala ng Kalayaan

Dahil sa payo ng mga doktor, health workers at ng gobyerno ay tila ba na parang nawalan tayo ng kalayaan. Ngunit kung iisipin ng mabuti, ginawa lamang ito para sa ating sariling kaligtasan. Para sa’yo, sa mga mahal mo sa buhay at pati na rin ang kaligtasan ng iba.

Ang kalayaan ay hindi lamang nasusukat sa kalayaang magawa ang nais,makalabas ng bahay, makapahanapbuhay at magawa ang ibang akitbidad na nakasanayan. MALAYA TAYO kahit nasa loob ka ng iyong tahanan dahil malaya kang mag-isip ng kabutihan para sa iyo at sa mga tao sa iyong paligid.

Naniniwala kami na malalagpasan natin ang lahat ng pagsubok na ito.

 

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet