Bihira ang nagkakaroon ng ganitong uri ng suliranin. Ang pamimili kung maghahanapbuhay, magsisimula ng negosyo, o ang pagbuhos ng lahat ng oras sa kinahihiligan gawin.

Para sa nakararami, madali lamang ang sagot, ang Trabaho. Uunahin nila ito dahil sa pamamagitan nito ay maitataguyod nila muna ang kanilang sarili, kasunod nito ang kanilang pamilya. Magandang paraan din ito upang unti-unti makaipon sakaling nais mo talagang magkaroon ng sariling negosyo o gawin ang mga hangarin sa buhay.

Sa kabilang banda, kung mayroon ka ng puhunan upang makapagsimula ng negosyo, ay maaaring lumakas na ang iyong loob upang sumubok sa pagkakaroon ng sarili mapagkakakitaan.

Ngunit ang tanong ng karamihan, kaya ko ba ito kahit wala pa akong karanasan sa ganitong larangan ng pamumuhay?

Paano makakuha ng sapat ng ‘Experience’ sa pag Nenegosyo

Kung sapat na ang iyong karanasan ay maaari mo na marahil simulan ang iyong sariling negosyo. Ngunit kung hindi pa sapat ang iyong nalalaman at pinagdaanan pagdating sa negosyo, ay ipinapayo ng mga eksperto na magsimula muna sa paghahanapbuhay sa industriya ng pinakamalapit sa negosyo na iyong nais simulan. Kung hindi man sa mismong katulad na negosyo, ay maaring simulan mo muna sa mga nalalapit na karanasan sa larangang ito.

Halimbawa, kung nais mong magsimula ng isang kainan ay maaaring ka munang magtrabaho sa mga ‘food establishments’. Kung nahihirapan ka maghanap ng ganitong trabaho, maaari ka din magsimula sa mga kumpanya na kumukuha ng mga order sa telepono. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ka ng mahalagang kaalaman tungkol sa mga pasikot sikot na paraan ng ‘food business’.

Ang Hilig bilang isang ‘Negosyo’

Kung susundin mo naman ang iyong nais na gawin, halimbawa na lamang ang pagiging isang pintor o musikero. Maaari mo itong gawin pag-uwi mo galing sa trabaho. Mag-laan ka din ng mga oras o araw kung kailan hindi ka pumapasok sa trabaho. Subalit tulad ng negosyo, na kailangan ng puhunan upang makapagsimula, kinakailangan mo rin ng salapi upang masimulan at masustentohan ang iyong mga hilig gawin sa buhay.

Ang pagkakaron ng isang kinahihiligan gawin ay maaring magbukas ng maraming oportunidad upang kumita. Hangga’t hindi mo isasara ang iyong isip sa mga bagay bagay, ay maraming oportunidad na darating upang maging pansariling negosyo din ito balang araw.

Laging buksan ang iyong isip sa mga maaring pagkakitaan na swak sa iyong kinahihiligan gawin.

 

Ang pagkakaron ng Trabaho at Negosyo

Kaya naman iminumungkahi pa rin ng mga eksperto ang maghanapbuhay at unti-unting gawin ang iyong pinakanais na gawin sa buhay. Mapa Negosyo man ito o ang iyong kinahihiligan.

Lahat ng ating kilos sa buhay ay nangangailangan ng pera. Ang pinaka siguradong panggagalingan nito ay ang trabaho. Marahil iilan lamang sa atin ang may suwerte na hindi nangangailangan makapagtrabaho dahil sila ay may puhunan na galing sa kanilang mga kamag-anak. Kinakailangan na tayo mismo ang gumawa ng sariling paraan upang maging posible ito.

Kung iyong mapapansin, ang mga bagay na nais gawin ng karamihan sa tao tulad ng pagnenegosyo at paggawa na ng ninanais sa buhay ay malaki ang nakasalalay mula sa kanilang hanapbuhay. Maraming kaalaman at kasanayan naibibigay ang pagtatrabaho sa isang tao na magagamit niya sa pansariling negosyo.

Nakasalalay sa iyong hanapbuhay ang maraming bagay. Masasbi natin na ito ang iyong ‘gasolina’ na nagbibigay ng lakas sa mga bagay ng iyong nais na gawin, makamit o makuha sa buhay. Madalas dahil sa iyong trabaho ay makukuha mo ang iba na mahahalagang bagay sa buhay.

Kaya kung papipiliin ka kung saan mo nais magtagumpay, ay iminumungkahi namin na lahatin mo ito. Unahin mo muna sa larangan ng iyong trabaho, isusunod ang iyong nais sa buhay tulad ng pagnenegosyo, at iba pang kalakip ng tamang paghahanda at araw-araw na paggawa.

 

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet