Ang isang atleta ay maraming pagkakapareho sa isang empleyado. Araw-araw ay mayroon siyang mga pinagdadaan at ginagawang mga bagay upang makamit ang kanyang minimithi. Kinakailangan muna niya makapasa at dumaan sa mga pagsubok upang makalahok sa isang malaking paligsahan. Para naman sa isang empleyado, maihahalintulad ito sa pagtapos ng proyekto niya bago umangat ang kanyang antas o ma-promote sa isang organisasyon.

Rehabilitasyon kapag nagkakasakit

Minsan ang atleta ay nasasaktan o napipiliyan, ngunit hindi ibig sabihin nito ay titigil na siya sa kanyang ginagawang pagsasanay. Maaari siyang magpahinga, magpagaling, o sumailalam sa rehabilitasyon ngunit pagkatapos nito ay babalik din siya sa kanyang pagsasanay. Ang rehabilitation ng isang atleta ay maaaring umabot ng ilang araw, ilang linggo, o ilang buwan. Pagbalik niya ay sasailalim siya sa matinding pagsasanay muli, upang makamit ang kanyang minmithi sa pagiging isang atleta. Para sa isang empleyado naman, sakaling magkaroon ng hindi inaasayang pagkakasakit, ay kinakailangan niya magpahinga at magpaggaling. Pagkatapos ay sasailalim sa pagsasanay o “training” upang makasabay pa rin sa kanyang mga kasama sa trabaho. Ginagawa din ito upang lubos na maintindihan ang mga bagong kaalaman at proseso na naidagdag sa kanyang trabaho habang siya ay may sakit at nagpapapagaling. O di naman kaya’y kung nangangailangan na ng dagdag kaalaman upang maipagpatuloy ang pagtatrabaho.

Pagbabalik ng sigla at paghuhusay (training)

Ang atleta at ang empleyado, kung sakaling magkaroon man ng panahon ng pagpapahinga, ay bumabalik din sa kanyang naiwang pagsasanay. Ginagawa nila ang tamang mga hakbang upang makasabay at maiangat ang kanilang mga kalagayan.

Kaya mahalaga ang pagsunod sa tamang paraan ng pagsasanay at pagdaragdag ng kaalaman upang patuloy maging epektibo. Laging bigyan ng pahalaga ang mga pinagdaraanang pagsasanay o pag-aaral para sa iyong trabaho.

Malaki ang maitutulong ng patuloy at tamang pagsasanay upang makamit mo ang iyong mga nais na makamit sa buhay. Maaring sa ngayon ito ay dagdag na sahod, promosyon, o pagkilala sa iyong mga nagawa at ginagawa. Nguni’t sa huli ay iisa lamang ang lahat ng ating adhikain- ang makamit ang atin mga pangarap at maging masaya kasama ang ating pamilya. At ang makapag bigay ng magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon ng ating mga mahal sa buhay.

 

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet