Hindi lamang mga estudyante ang maaring makapag aral online. Kahit ikaw, bilang isang empleyado, ay maari pa rin makapag aral kung gugustuhin mo ito. Hindi naman kasi tumitigil ang kakayahan natin matuto pagkatapos natin sa eskwelehan. At sa katunayan, mas hawak mo na ang oras mo at may kakayahan ka ng piliin ang mga bagay na gusto mo matutunan.

Mapa libre man ito o may bayad, kinakailangan na angkop ang pagpili mo ng mga kurso. Gamitin ang gabay na ito bago mo simulan ang pagkuha ng mga kurso, upang maging maganda ang iyong karanasan sa pag-aaral gamit ang makabagong teknolohiya:

  1. Anu-ano ang iyong mga kasalukuyang nalalaman tungkol sa kursong nais mong kunin?Huwag magsisimula sa ‘beginner’s course’ kung ikaw ay may alam na kahit papaano sa iyong kukunin na kurso. Mahalagang simulan mo ito sa tamang antas ng iyong piniling kurso upang maging kapanapanabik ito at hindi rin sobrang hirap intindihin.
  2. Magsimulang magsaliksik tungkol sa iyong nais pag-aralan.Bago mo simulan ito, upang mapabilis at mapadali ang iyong pag-aaral, mas maigi kung sisimulan mo din muna maghanap sa internet ng mga kaunting kaalaman tungkol dito. Tiyak na lalalim din ang iyong pagnanais na matuto sa iyong piniling kurso kapag ikaw ay nakakakita ng ibang tao na ginagamit ang kaalaman na ito.
  3. Alamin kung saan mo maaring magamit ang iyong pag-aaralan.Ito ba ay makatutulong upang mas lumaki ang iyong benta? Mas mapapadali ba nito ang iyong gawain sa trabaho o di naman kaya’y maari ka rin bang makapag negosyo at magkaroon ng bagong pagkakakitaan gamit ito?
  4. Ano ang wikang gagamitin sa kursong iyong nais matutunan.Ingles ba o Filipino? Mahalagang malaman ang lingwaheng gagamitin upang mapaghandaan mo ito. Mas maigi kung handa ka sa wikang ingles sapagka’t mas maraming materyales na ang naisulat gamit ito.
  5. Ilang minuto o ilang oras ba ang iyong kayang gugulin sa pag-aaral bawat araw?Alamin mo ito upang makapaglaan ka ng sapat na oras para makapag-aral. Gamit ang iyong cellphone o mobile device, i-set ang alarm para sa oras ng iyong pag-aaral o pagsasanay upang hindi mo ito makalimutan.

Bagaman online ang kurso, kailangan na mayroon kang notebook at panulat para maitala ang mahahalagang impormasyon. Dito mo rin isusulat ang oras at mga araw ng iyong pag-aaral, pati na rin ang progreso ng iyong pag-aaral.

 

https://www.e-tesda.gov.ph/

Maraming makabagong ‘Online Learning’ na plataporma ang makakatulong sa iyo upang matuto ng mga bagong kakayahan. Isa na diyan ang serbisyo ng TESDA Online Program. Gamitin mo ang iyong libreng oras sa nararapat at siguradong magkakaron ka ng panibagong kakayahan at kompiyansa sa sarili.

 

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet