Likhas na sa ating mga Pilipino ang makinig sa mga saloobin ng mga kaibigan at mahal sa buhay. Simula noong bata pa lamang tayo, ay sinasabihan na tayo kung ano ang nababagay sa atin na trabaho. Maaring iba’t ibang trabaho na rin ang narinig mo mula sa ibang tao. May nakapagsabi na bagay sa’yo maging isang teacher, nurse o engineer. Ano man ito, hindi ito mangyayari kung hindi mo ito ginusto.

Kahit anong payo, paalala at panghihikayat ang sabihin ng ibang tao, walang magiging epekto sa iyo ang mga ito kung hindi manggagaling mula sa iyong sarili ang magbago tungo sa iyong ikabubuti. Tanging ikaw lamang ang makatutulong sa iyong sarili at makakapagbigay ng direksyon sa iyong buhay upang maging matagumpay.

Dahil binabasa mo na ito, ipinapalagay namin na nais mong baguhin ang iyong kasalukuyang kalagayan at handa ka na pagbutihin ito. Simple lamang ang kinakailangan. Dapat magmula mismo sa iyong sarili ang hangarin ang pagbabago. At siguradong unti-unting mapapabuti ang iyong kalagayan sa bawat aspeto ng buhay.

Silipin natin ang mga SUSI na karaniwang ginagawa ng mga taong nagtatagumpay sa kanilang buhay:

  1. “KAIZEN” o ang paulit-ulit na pagsasabi sa sarili na kailangang magbago para sa ika bubuti.May iisang salita ang mga Hapon para dito, Kaizen. Labis ang kanilang pagpapahalaga sa patuloy na pagpapabuti sa kanilang sarili. Ang pagsasawalang bahala na mga bagay na dapat na iyong hinaharap ay isang halimbawa na kailangan mo ng gumising at simulan ang pagpapaunlad ng iyong sarili.
  2. Pagbabasa o panonood ng mga literatura na makatutulong sa pag papaunlad.Hindi ito limitado sa iyong trabaho, kasama na rin dito ang pagpapaunlad ng iyong buhay tulad ng iyong pangangatawan at pananalapi (negosyo).
  3. Pagsama sa mga tao na mabuti ang ginagawa at hangarin. Alam mo na rin malamang ang kasabihan na “Ipakilala mo kung sino ang iyong mga kaibigan, at sasabihin ko kung sino ka.” Ang pakikihalubilo sa mga taong mas higit ang antas ng kamalayan sa iyo ay mainam dahil matututo ka ng kanilang gawi at pag-iisip. Maging mapili sa mga taong iyong sinasamahan at laging maging bukas ang iyong isip upang matuto sa kanila.
  4. Panonood o pakikinig sa mga programa na makapagpapabuti ng iyong mga gawi, pag-iisip, at ugali. Dapat mong samantalahin ang oportunidad na binibigay ng teknolohiya.Gamitin mo ito hindi lamang bilang uri ng libangan. Tandaan na ang mga bagay na iyong pinapanood, pinapakinggan, o binabasa ay malaki ang epekto sa iyong iisip, at kilos. Kung nahihilig ka sa panonood ng mga dokumentaryo ay mapapansin mo na nadaragdagan ang iyong kaaalaman sa mga bagay na iyong pinaglalaanan ng oras. Kaya mabuting maging mapili sa iyong mga pinapanood, pinakikikinggan at binabasa.

Ang pagbabago tungo sa iyong ikabubuti ay nangangailangan ng tahasang pamimili at wastong paggamit ng oras. Kaya sa mga darating na araw, piliin mo na lagi mga bagay na makapag papa unlad ang iyong isip at katawan. Huwag mag dadalawang isip kung may mga gagawin ka na desisyon sa buhay na hindi akma sa mga bagay na ito.

Malaki ang maitutulong ng pagkakaron ng isang lokal na plataporma upang angkop ang mga laman nito para sa’yo. Kung naghahanap ka ng maayos na plataporma upang masimulan ang numero 4, maari kang pumunta sa . Gamit nila ang 21st Century Skills na pagsusulit upang makita kung gaano ka ‘employable’ ang isang tao. Nagbibigay na din sila ng libreng training upang mapaunlad ang sarili.

 

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet