Kung binabasa mo ang artikulong ito, marahil ay nagsisimula ka na maghanap ng ibang paraan upang kumita.

Katulad ng Customer Service Representative (CSR), na kalimitan ay kinakailangan sa mga Business Process Outsourcing (BPO) na mga opisina, may mga kompanya pa rin na tumatanggap ng mga bagong manggagawa bilang Chat Support Representative. Ito ay upang serbisyuhan ang kanilang mga customers gamit ang pakikipag usap sa isang ‘chat software’ tulad ng FB messenger, Zopim at marami pang iba. Ang kagandahan nito ay kayang gawin ang trabaho na ito kahit manatili ka lamang sa bahay dahil sa pag-iingat sa Pandemiya.

Maraming pagkakahawig sa trabaho ng isang Customer Service Representative ang isang chat support agent. Kailangang mabilis mag-type o magsulat gamit ang computer upang makapagbigay agad ng makatutulong na impormasyon sa mga customers. At isa pa, kinakailangan din na maayos ang pagkakasulat ng mga pangungusap gamit ang Filipino o Ingles upang mapanatili ang pagiging propesyonal ng mga impormasyon na ipinamamahagi sa mga kausap.

May typing speed na kinakailangan upang matanggap bilang chat support agent. Kadalasan hinihingi ng mga kompanya na 25-50 words per minute o higit pa ang iyong typing speed, depende na lamang ito sa Employer at sa mga uri ng susuportahan na mga negosyo.

Sakaling hindi ka umabot sa typing speed requirement, huwag kang panghinaan na loob dahil maaari mong pabilisin ang iyong kakayahan sa pag type sa ‘keyboard’. May mga tutorial at games na iyong maaaring gamitin para bumilis ang iyong typing speed at karamihan sa mga ito ay libre at makikita sa internet. Tulad na lamang ng TypingTest.com, The Typing Cat at Key Hero. May tamang pamamaraan sa paggamit ng keyboard, mahalagang alamin mo ito upang lalong bumilis ang iyong kakayahan sa pag-type.

 

                                                            www.TypingTest.com

 

Kung nanatili ka pa rin sa bahay mo, at kung kinakailangan, bigyan mo na ng oras ang pagpapabilis ng iyong typing speed upang magkaroon ka ng pagkakataon na matanggap sa trabaho bilang Chat Support Agent o Representative.

Maiging pagbutihin mo rin ang iyong kaalaman sa pagsusulat sa Filipino at Ingles. Tulad ng mga libreng typing lessons, mayroon ka rin na matatagpuan na pagsasanay sa pagsusulat at gramatika sa Ingles at Filipino.

Job Opening para sa Chat Support Representative (as of June 19, 2020):

Chat Support Specialist – Dreamscape Networks (Cebu)

 

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet