May balak ka din bang maghanap ng trabaho ngayong lockdown? Isa sa paraan para magkainteres ang recruiter sa iyong application ay ang maayos na resume. Narito ang ilang simpleng pamantayan na maaari mong sundin para magtagumpay kang matanggap sa trabaho.

Personal na Impormasyon

 

Kasama dito ang iyong pangalan, address na iyong tinitirahan at ang iyong numero. Ang iba ay inilalagay ang email address para sa mga importanteng dokumento na ibibigay galing sa recruiter.

Mahalagang suriin mo nang makalawang ulit ang iyong numero, tiyakin na tama ito. Huwag palampasin ang magandang oportunidad sa pagtatrabaho dahil lang sa maling impormasyon. Tiyakin mo rin na tama ang iyong email address.

Mga Kwalipikasyon

Dito mo isulat ang mga kaugnay na impormasyon na maihahanay ng recruiter sa trabahong iyong nais pasukan. Sa paglalagay ng iyong mga kwalipikasyon sa iyong resume, siguraduhing may kabuluhan ito at makakatulong upang magainteres sa iyo ang recruiter.

Huwag mong ilagay ang mga hindi kapakipakinabang na impormasyon. Ilagay ang mga skills o katangian na mayroon ka na makakatulong sa kanilang kompanya na iyong papasukan. 

Mga Pinagaralan

Kung katatapos mo lang sa pag-aaral, ilagay mo sa hanay na ito ang kurso na iyong pinagaralan. Kung mayroon kang mga gantimpala o mga parangal, maari mo ring ilagay dito.

Subalit kung ikaw ay matagal na sa industriya, maaari mo na lamang ilagay ang iyong pinagaralan.

Mga Karanasan sa Trabaho

Ilagay mo ang mga sumusunod; pangalan ng kompanya na iyong pinasukan, ang iyong katungkulan at ang petsa kung kailangan namasukan. Maaari mo din isama ang iyong mga naging promosyon upang makita ng recruiter ang iyong mga kakayahan bilang isang manggagawa.

Kung ililista mo ang iyong mga naging katungkulan at responsibilidad, mabuting iklian lamang ito.

Iba pang impormasyon

Maaari mong pangalanan ang bahagi na ito ng iyong resume ayon sa iyong kagustuhan.

Maaaring “Workshops”, “Seminars” o “Mga Pagsasanay”. Mahalagang nakahanay sa trabahong iyong nais na pasukan ang ilalagay mo sa iyong resume.

Tiyak na makakatulong kung maglalagay ka ng impormasyon tungkol sa mga nakamit mo at iba pang natutunan tulad ng mga trainings.

Isipin na bawat espasyo ng iyong resume ay mahalaga. Samantalahin ang iyong pananatili sa bahay upang ayusin ang iyong resume.

 

 

 

 

 

 

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet