Ang Bisyon at Misyon ang bumubuhay sa isang kompanya.

Kadalasan, makikita mo itong nakapaskil sa kanilang mga tanggapan. Isang halimbawa ng misyon ng isang kompanya ay ang makapagbigay ng pinakamainam na serbisyo sa mga tumatangkilik nito. Ang bisyon naman ay ang maging pinakamagaling sa larangan na iyong kinabibilangan at makagawa ng mga bagong produkto na makatutulong sa pang araw-araw na buhay ng mga tao.

Ang misyon ng kompanya ang nagbibigay kahulugan sa presensya ng kompanya sa bansa. Sa kabilang banda, ang bisyon ng kompanya ang nagbibigay kahulugan kung bakit pa ito nagpapatuloy.

Tiyak na ang mga magagaling at nangungunang kompanya ay may matibay na ‘M’ at ‘B’. Ayon sa isang artikulo ng Forbes, ang mga kompanyang may matibay na misyon ay nagpapatibay din ng mga misyon ng manggagawa sa kanilang trabaho.Limamput apat na porsyento ang mga manggagawang tatagal sa kanilang trabaho kung nasa puso nila ang misyon at bisyon ng kanilang kompanya.

Mahalaga ba na alam natin ang bisyon at misyon sa ating trabaho?

Oo.

  • Nagiging epektibong manggagawa ka kung alam mo ang ‘M’ at ‘B’ ng iyong trabaho.Kumbaga, mayroon kang direksyon sa iyong trabaho.
  • Nagiging matibay at malago ang kompanya kung alam ng bawat manggagawa at iisa lamang ang ‘M’ at ‘B’ habang nasa trabaho.

Bilang manggagawa, mainam kung gagawin nating personal ang misyon at bisyon mayroon ang ating trabaho. Isa-puso mo ito bilang manggagawa. Kung napapagod ka man sa iyong trabaho, balikan mo lang ito upang mas maging masikap ka at maging mabuting manggagawa.

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet