Malaki ang nakasalalay sa isang manggagawa upang maging tagumpay ang operasyon ng isang nagsisimulang negosyo. Napakaraming malalaking organisasyon ngayon ang nagsimula lamang bilang maliit na negosyo. Tulad na lamang ng SM Group of Companies at Jollibee Corporation. Alalahanin na hindi lamang ang mga nagmamay-ari ng negosyo ang makikinabang dito, bilang isang manggagawa, kung gagawin mo ng tapat ang iyong trabaho- marami ka rin makukuhang kapalit maliban sa salapi na iyong pinagpaguran.

Sinasabi ng karamihan na hindi dapat pagsabihan ang mga manggagawa na kailangan na gawin ng tapat at laging pagbutihin ang kanilang trabaho. Oo, isang bagay ito na dapat na alam na ng isang manggagawa, ngunit maigi na rin na inilalahad natin ito bilang paalala lalo na sa mga baguhan pa lang sa pagtatrabaho.

Bukod sa suweldo na iyong makukuha, ito pa ang mga ibang benepisyo sa paglilingkod sa iyong trabaho ng tapat lalo na kung isa itong nagsisimulang negosyo pa lamang:

  1. Overtime pay. Dagdag ito sa iyong maiipon. Mas malaki ang pagkakataon na mabigyan kayo ng oportunidad mag OT dahil kakaunti lamang kayo sa kompanya.
  2. Pinansyal na tulong kung sakaling kailanganin mo ito sa panahon ng krisis. Maaari kang makatanggap ng ayuda mula sa gobyerno o kaya naman ay pautang o financial assistance.
  3. Paglago ng iyong kaalaman at kasanayan bilang manggagawa.Maaari mong magamit ito sa pagtataguyod ng iyong sarili, upang sa pagdating ng tamang panahon ay umangat ang iyong katungkulan, tumaas ang sahod o kaya naman ay makalipat sa trabaho na mas mataas ang maibibigay na antas ng sahod.
  4. Pormal na benepisyo.Kasama dito ang mga benepisyo na dapat mong matanggap bilang empleyado tulad ng bayad na pagpapahinga (Service Incentive Leaves o Vacation/Sick Leaves) at 13th month pay.

Bilang bahagi ng isang maliit na negosyo ay malaki ang iyong maiaambag sa pag-unlad at pagpapatuloy nito. Kadalasan ay iisang tao lamang ang inaasahan upang matapos ang mga gawain at gampanan ang iba din responsibilidad. Sa pamamagitan nito ay natutunan ng maigi ng empleyado ang iba’t ibang uri ng trabaho at kasanayan.

Ang pagkakaron ng maayos at tapat na panunungkulan sa isang maliit na negosyo ay maaring magbukas ng maraming iba’t ibang oportunidad para sa iyo. Kapag dumating ang araw na ito, isipin mo na lamang mabuti kung saan ka ba maaring maging tagumpay. Sa iyong kasulukuyang trabaho ba o sa mas malalaking organisasyon?

 

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet