Iilan sa atin ay pinaburan nang magbalik sa trabaho. Kaya naman, kailangan nating maprotektahan ang ating mga sarili gayundin ang mga kasama natin sa trabaho laban sa COVID-19. Huwag kang matakot o mabalisa. Basahin ang mga sumusunod para ikaw ay protektado habang ikaw ay nasa trabaho;

1. Panatilihin ang distansya.

Matagal man kayong hindi nagkita ng iyong mga katrabaho, ipinagbabawal pa din ang pagbeso o handshake. Sundin ang 1 meter distance para ikaw ay protektado. Iwasan din ang palaging pakikipagusap o pakikisalamuha lalo na’t wala pa ring tiyak na solusyon o vaccine para sa sakit na COVID.

2. Palaging maghugas ng kamay.

Ang paghuhugas ng kamay ay mabisang panlaban sa sakit. Iwasin ding hawakan ang iyong mukha gamit ang iyong kamay. Sa pagbabalik paghahanapbuhay ng marami, mas higit na dapat nating tandaan ang kahalagahan ng paglilinis ng kamay at ng buong katawan.

3. Palakasin mo ang iyong resistensya.

Palakasin ang katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga masustansyang pagkain. Mabilis makapitan ng sakit ang mga taong mahina ang katawan at resistensya. Kaya naman, ugaliing kumain ng masustansiyang pagkain at matulog nang sapat upang malabanan ng ating katawan ang anumang sakit.

4. Mag-ehersisyo araw-araw.

Sa loob man ng bahay o sa trabaho, gumawa ng mga simpleng ehersisyo upang mapalakas ang iyong kalusugan at maging handa sa muling pagpasok mo sa trabaho.

5. Uminom ng sapat na tubig kasabay ng bitamina.

Makatutulong din ang pag inom ng sapat na dami ng tubig at pag inom ng mga bitamina upang maging maging malakas ang iyong resistensya. Alalahaning mahigit animnapung porsyento ng katawan ng tao ay tubig kaya mahalaga na may sapat na tubig ang iyong katawan.

6. Magsanay ng mga bagong skills.

Matuto ng mga bagong skills na maari mong magamit bago pa ang pagbabalik mo sa trabaho. Paigtingin ang iyong kaalaman o kasanayan sa mga bagay na may kinalaman sa iyong trabaho upang mas higit na kapakipakinabang ka sa organisasyon na iyong pinapasukan.

7. Panatilihing malusog ang iyong isip.

Nitong nakalipas na mga buwan, nanatili lamang tayo sa ating bahay at itinigil ang mga aktibidad o mga gawain na nakasanayan.

Ang iba ay nakaramdam ng takot, pangamba, pag-aalala at pagiging emosyonal dulot ng epidemya na kumikitil sa buhay ng madami. Dinagdagan pa ito ng hirap dahil ang iba ay nawalan ng kapasidad pampinansyal. Nawalan man ng trabaho o nalugi ang kompanya. Kaya mabuti sumailalim sa debrief o counseling na maaaring manggaling sa iyong mga kasama sa trabaho o sa mga propesyonal.

Tiyak na hindi ka pababayaan ng establisyemento na iyong pinapasukan. Sundin lamang ang mga bago nilang panuntunan sa trabaho. Maging maalam sa mga panukala, batas o payo na kailangan mong sundin para ikaw ay maging handa at protektado laban sa sakit na COVID.

 

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet