Hinahangad mo rin ba pataasin ang estado ng iyong buhay mula sa kasalukuyang kinalalagyan nito? Iba iba ang kinalalagyan natin sa buhay, dahil hindi naman natin pinili ito noong tayo’y isinilang sa mundong ito. Nguni’t ang iyong ginagawa sa pang araw-araw ay makakapagbago nito para sa ikabubuti o di naman kaya’y ikasasama pa nito.

Ayon sa mga experto, ito ang mga bagay na makakatulong sa iyo upang maging matagumpay:

  1. Kalusugan at Lakas. Sa anumang gawain o proyekto, napaka halaga ng kalusugan. Ang pagkakaroon ng malakas na pangangatawan at pag-iisip ay kinakailangan upang maging tagumpay ang iyong mga nasimulan. Maaari mong palusugin ang iyong pangangatawan sa pamamagitan ng pagkain ng masustansiyang pagkain, pag-eehersisyo at pagpapahinga ng sapat.
  2. Talino. Malaki ang naitulong ng pag-aaral natin sa eskwelahan upang mahasa ang ating talino. Nguni’t hindi dapat natatapos ang pag-aaral pagka ‘graduate’ mo. Hindi rin nasusukat sa grado sa ating pag-aaral ang talino.

Ang tunay na talino ay ang abilidad gumamit ng kaalaman sa paggawa.

Maaari mo ito palakasin kahit wala ka na sa eskwela. Sa pamamagitan ng pakikinig o panonood ng mga makabuluhang aral, ‘lectures’ at iba pang kapakipakinabang na mga programa. Maaari ka din na magbasa ng mga impormasyon na tungkol sa iyong trabaho o hilig upang matuto ng bagong kaalaman at kasanayan. Ang mga taong may natatanging kaalaman o kasanayan sa trabaho ay mas madalas napipili maging bahagi ng isang organisasyon. Tipunin ang iyong kaalaman sa isang ‘notebook’ upang sa panahon na kailangan mong basahin ito, ay madali mo itong mababalikan. Kung nais mo gumamit ng makabagong teknolohiya, gamitin mo ang iyong ‘smartphone’ upang mas mapadali ang iyong pagbabalik tanaw sa iyong mga pinag-aaralan at natutunan.

  1. Katapatan. Ang pagiging tapat sa iyong mga gawain ang susi na kinakailangan upang makamit ang tagumpay. Kung hindi ka magiging tapat sa iyong mga gawain, sa iyong pinapasukan, at sa iyong sarili ay hindi ka lubos na magtatagumpay. At upang maging tapat ay simulan mo sa mga maliit na bagay. Gawin mo ang iyong mga gawain ng ta0s-puso at ayon sa pamantayan ng iyong pinapasukan.
  2. Pursige o ‘Grit’. Higit sa lahat, ang pagtuloy-tuloy ng isang gawain na hindi nagsasawa o pinanghihinaan ng loob ang marahil ang isa sa mga katangian na nabasa o narinig mo na. Tulad na lamang ng mga istorya ng tagumpay nina Henry Sy (SM Group of Companies) at John Gokongwei (Universal Robina at Robinson’s Holdings). Hindi lamang sila ang mayroon nito, na sa’yo din ito. Kung patuloy mo na ginagawa ng taos puso ang iyong trabaho at adhikain sa buhay, ay makakamit mo rin ang tagumpay.

Nakatulong ba ang artikulong ito sa’yo? Maari mo i-share din ito sa iyong Facebook news feed sa pamamagitan ng pag-click ng ‘share button’ sa ibaba. Kung may istorya ka ng tagumpay na nais mong ibahagi sa amin, maari mo kami padalhan ng mensahe sa Facebook Messenger upang ma-kwento natin sa ating mga kababayan.

 

Isinulat ni Oliver Villaverde for PhilJobNet