Dahil sa pandaigdigang sakit ay napilitan tayong manatili sa ating mga bahay. Sa pagbalik natin sa ating mga trabaho, maaring magbago ang ating mga nakagawian at patuloy pa itong magbabago habang nanatili ang banta sa ating kalusugan. Kahit na matapos ang banta na ito, ay maiiba na ng tuluyan ang pakikitungo at paraan ng paghahanapbuhay.

May tatlong bagay na higit na mas pahahalagahan pagkatapos ng pandemic. Ito ang Kaalaman, Kasanayan at Kakayahan sa pagbasa ng kritikal na impormasyon o ‘data’. Mga bagay na kakailanganin sa buong mundo ngayon.

Pagpapalawak ng ‘Kaalaman’ at ‘Kasanayan’ habang naka ‘Quarantine’

Kailangan nating matutong sumabay sa agos ng bagong pamamaraan ng mundo dahil sa pandemic. Maging tulad ng kawayan, matutong sumunod sa pabago-bagong nangyayari o mangyayari pa sa paligid at sa loob ng ating pinapasukan. Handa ka na ba gawin ito kapag dumating na ang oras ng pagbabalik sa ating trabaho?

Kung sa ngayon ay may alam ka sa paggamit ng teknolohiya, mabuting mas paigtingin mo pa ang iyong kaalaman at mas palawakin ito. Dahil tiyak na kakailanganin mo ito sa pagbalik sa trabaho sa hinaharap.

Sakaling hindi naman sapat ang iyong kaalaman sa paggamit ng bagong teknolohiya ngayon, may panahon ka pa upang pag-aralan at matutunan ang mga ito.

Mainam din na pagyabungin ang iyong pagiging malikhain sa panahong ito. Bilang isang manggagawa, kinakailangan na may maiambag ka pa rin sa iyong organisisasyon at upang patuloy din ang paggalaw ng negosyo.

Ibukas mo ang iyong tenga, mata, at isip sa mga luma at bagong pamamaraan, pag-iisip at paggawa ng mga bagay-bagay.

Kung dati ay hindi normal ang pag uuwi ng trabaho ng mga manggagawa, ngayon ay maaring kinakailangan na ito upang matugunan mo pa rin ang iyong tungkulin bilang isang manggagawa.

Kakayahan sa pagbabasa ng ‘Kritikal na Impormasyon’ o ‘Data’

Magiging mahalaga ang kaalaman sa pagbasa ng impormasyon tulad ng mga ‘data’ na nakakalap sa paraan ng pagbili sa inyong serbisyo o produkto. Ang sino man na may kakayahan magbasa ng impormasyon sa pagpapabuti ng negosyo ay magiging mahalagang miyembro ng kahit anong organisasyon.

Mabuting matutong bumasa ng data o impormasyon na buhat sa merkado at sa inyong mga mamimili. Maraming libreng kurso sa internet na ngatuturo kung paano ito gawin. Samantalahin mo ang panahong ito upang matutunan ang pagbasa ng ‘data’.

Ang sino mang marunong bumasa ng ng mga sitwasyon o mga pangyayari ay magiging mahalaga din. Hindi lamang sa pagkakataon tulad ngayon nguni’t sa hinaharap. Malaki ang magiging papel ng empleyadong makapagbibigay ng suhuwestyon, panukala o ideya para sa ikabubuti ng operasyon sa negosyo.

Mabuti rin ang maging mapagmatyag at gamitin ang mga nakakalap na impormasyon sa ikabubuti ng iyong pinapasukan. Dahil sa nangyayaring pandemic ngayon, mainam ang laging bukas, ang mata, tenga, isip at pandama sa lahat ng bagay sa ating paligid. Sa huli ay nararapat na gawin nating positibo ang oras na ibinigay sa atin upang mapabuti ang ating sarili at makapiling ang ating mga mahal sa buhay.

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet