Sinasabi ng mga eksperto na sadyang normal lamang ang makaramdam ng lungkot, takot at pangamba sa panahon ngayon.

Ngunit hindi maganda sa iyong kalusugan ang maging lubhang maalalahanin. May tamang antas upang hindi maapektuhan ang ating normal na pag-iisip. Dahil sa mga nagaganap sa mundo sa kasalukuyan, higit na dumami ang ating kinakatakutan. Tulad na lamang ng pagkawala ng trabaho, suweldo at sapat na pagkain para sa ating sarili at pamilya.

Huwag hayaan na maging negatibo ang iyong pananaw sa buhay. Gumawa ng mga paraan upang mabawasan ang iyong pag-aalala sa panahon ngayon.

Narito ang ilan sa mga iyong maaaring gawin upang maibsan o mabawasan ang iyong Pag-aalala:

  1. Umiwas sa pag-inom ng kape at alkohol. Dahil makapagbibigay ito ng mas matinding nerbyos o pag-aalala, nararapat lamang na bawasan mo ang pag-inom ng mga ito. Uminom na lamang ng ibang malusog na inumin tulad ng tsaa (tea) o di naman kaya ay tsokolate na makapag bibigay ng sapat lakas sa iyo.
  2. Kumain ng masustansiyang pagkain. Ang malusog na katawan ay kayang labanan ang kahit na ano mang hamon ng buhay. Makatutulong ito upang maging maayos ang iyong pangangatawan at pag-iisip araw-araw at maiwasan ang sakit sa katawan at pag-iisip.
  3. Tumigil sa masasamang bisyo. Tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Lalo lamang makapagdudulot ng kawalan ng lakas ang dalawang bagay na ito at maaari din itong makadagdag sa iyong pag-aalala balang araw.
  4. Kumilos. Mag-ehersisyo araw-araw. Kailangan na pagpawisan ka upang umayos ang daloy ng iyong dugo at gumanda ang iyong pakiramdam. Nakakapag ‘produce’ din ito ng ‘happy hormones’ sa ating katawan upang maging mabuti ang pakiramdam natin sa ating sarili.
  5. Magnilay. malaki ang maitutulong nito upang mawala ang iyon mga alalahanin. Maaari kang umupo, isara ang iyong mga mata, hayaang likas na dumaloy ang iyong hininga. Huwag mag isip ng kahit na ano at ituon ang iyong atensiyon sa iyong paghinga. Magsanay na huminga ng malalim upang maibsan ang iyong nararamdamang pangamba o takot. Maaari itong gawin habang nakaupo o nakahiga.
  6. Iwasan ang pagpupuyat. Magpahinga at matulog ng sapat. Nakakadagdag ang pagpupuyat sa bigat ng ating pakiramdam sa pangangatawan at isip.
  7. Pagdarasal. Ano man ang iyong pininiwala, relihiyon o denominasyon ay malaki din ang maiaambag ng pagdrasal upang mabawasan ang iyong pag-aalala.

Hangad namin ang iyong kalusugan ngayong panahon ng ECQ [Enhanced Community Quarantine], sakaling kailangan mo ng tulong upang maibsan ang iyong pag-aalala ay maaari kang makipag-ugnayan sa mga tanggapang ito na handang tumulong para sa iyong mga pinagdadaanan- HOPE LINE Philippines – SMART – 0918-8734673, PLDT (02) 8804-4673 | GLOBE – 0917-5584673, or Dial 2919 for GLOBE and TM subscribers.

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet