Mapalad ang iba sa atin na nakakapag trabaho ngayon sa kanilang mga bahay dahil sa krisis pangkalusugan. Nguniā€™t labis na pag-iingat din ang kinakailangan gawin kung ikaw ay isa sa mga taong nabigyan ng oportunidad na makapag ‘Work from Home’. Ganun din kapag natapos na ang krisis at nakabalik na tayo sa ating mga opisina.

Marami sa atin ang may pinanghahawakan na impormasyon na ‘confidential’, tulad na lamang ng address, bank accounts at iba pang mga personal na impormasyon ng ibang mga tao. Marahil ay nakakalimutan mo minsan kung gaano ka-importante ang hawak mo na mga dokumento at impormasyon na maaring masira, mawala o di naman kaya’y manakaw ng iba.

Ano pa man ang maaring dahilan sa mga ito, mayroong tayong magagawa upang maipagpatuloy natin ang pang-araw araw na operasyon.

Suriin natin ang mga posibleng mangyari sa atin kung tayo ay makakalimot at hindi magbibigay pansin sa proteksyon ng ating mga dokumento o files:

  • Kawalan ng Negosyo. Isa ito sa mga maaaring mangyari kung hindi natin lalagyan ng maayos na proseso ang seguridad ng ating files. Masisira ang ating operasyon at maaaring ma-kompromiso ang mga sensitibong impormasyon. Magagamit ito laban sa atin o kaya naman ay magagamit ito sa ibang bagay na walang pahintulot.
  • Criminal Liability. Kung sakaling mangyari ang pagkuha o paggamit ng mga files o impormasyon sa database ng ating mga ‘computers’, mayroong pananagutan sa batas ang mga taong dapat nangangalaga ng mga impormasyong ito.
  • Kawalan ng tiwala. Ang isang isa lamang sa mga nagiging resulta ng pagkahu ng impormasyon sa ating computer o database, at kung mawalan ng tiwala ang iyong amo o boss sa iyo ay mahirap na itong ibalik.
  • Pagkawala ng trabaho. Kung mapatunayang nagkulang ang isang manggagawa o napabayaan niya ang mga sensitibong impormasyon ay maaari siyang alisin sa kanyang katungkulan. Upang hindi na umabot pa sa ganitong sitwasyon, mabuting pag-aralan at ipatupad ang mga umiiral na alituntunin tungkol sa seguridad o Data Privacy.
  • Seguridad sa buhay, kagamitan at salapi. Isang bagay ang mawalan ng hanapbuhay ngunit mas masakit ang pinsala sa buhay o pangangatawan ng isang indibidwal dahil sa kapabayaan. Ang buhay ay hindi tulad ng salapi sapagkat hindi ito napapalitan. Kaya kailangan pangalagaan ang mga mahahalagang impormasyon na ipinagkatiwala sa’yo.

Ang bawat manggagawa ay mayroong responsibilidad na pangalagaan ang mga impormasyon ng bawat isa. Kasama dito ang impormasyon ng iyong kompanya upang mapanatili ang integridad at maipagpatuloy ang kanilang negosyo.

Napaka halaga ng mga impormasyon na iyong pinanghahawakan. Pangalagaan mo ito sa pamamagitan ng paggawa ng maayos na proseso o di naman pagsunod sa mga patakaran at alituntunin para sa seguridad nito.

 

Isinulat ni Oliver Villaverda para sa PhilJobNet