Iba-iba ang nararamdam at naiisip ng tao sa ngayon. Tiyak na iba ang iyong inaalala na pansarili at iba din ang dahilan ng iyong pag-aalala sa iba.

Ang mahalaga ay naiintindihan mo na kung gaano ka-seryoso ang nangyayaring krisis pang kalusugan ngayon. Sa isang iglap ay biglang naputol ang ating mga gawain na pang-araw araw at napilitan tayong limitahan ang ating interaksyon sa ibang mga tao.

Ang ating pinagdadaaanan natin ngayon ay ‘Unprecedented’- walang nag-akalang pagdadaanan natin ito sa loob lamang ng ilang linggo pagkatapos mapabalita ang sakit na kumakalat sa ibang bansa.

Kung malinaw na sa’yo ang mga pangyayari at sitwasyon, ay mabuting ibaling mo na ang iyong atensiyon sa mga bagay na makatutulong sa iyo at mga mahal sa buhay tulad na lamang ng iyong ‘MENTAL HEALTH’.

Ano nga ba ang Mental Health o Kalusugan sa Isip?

Ang ‘Mental Health’ ay ang pagkakaroon ng malusog na estado ng iyong pag-iisip upang ikaw ay mabuhay ng maayos. Lahat tayo ngayon ay may pag-aalala sa mga bagay bagay tulad na lamang ng ating trabaho at mga haharapin na mga pagsubok. Hindi maikakaila na magkakaroon ng malaking pagbabago sa ekonomiya ng ating bansa maging na rin sa buong mundo pagkatapos nito.

Kaya mabuting isulat mo ang mga bagay na iyong maaaring gawin upang mabigyan ng lunas ang mga sitwasyon na kaya mong maisaayos. Tulad na lamang ng pagkukuhanan ng pagkain, pera at pambayad sa tubig at kuryente. Maari mo din ilahad ang iyong mga suliranin sa iyong mga kaibigan o mga mahal sa buhay upang mabawasan ang bigat ng pag-aalala at matulungan ka nila.

Paano mapapanatiling mabuti ang ating Mental Health?

Narito ang ilang bagay na maaari mo gawin upang maging ligtas at mapayapa ang iyong isip sa mga panahong ito:

  1. Magpasalamat. Maaaring nananatili ka sa loob ng bahay ngunit marami bagay pa rin ang maaari mong ipagpasalamat tulad ng iyong mga mahal sa buhay, ang bahay na iyong tinutuluyan at iba pang mabagay na mahalaga na mayroon ka sa panahon ngayon.
  2. Iwasan muna ang masasamang balita. Marami ka ng naririnig tungkol sa mga nangyayari sa mundo at sapat na iyon sa ngayon. Nagbabago ang balita sa araw-araw at hindi makatutulong kung pupunuiin mo ang iyong isip ng mga hindi magandang balita bawat oras. Kaya maiging iwasan muna ang pagbabasa o pag-share ng mga balita na iyong nasasagap sa social media.
  3. Huwag basta maniniwala sa mga naririnig, nababasa, napapanood. Sa gitna ng nangyayari ay mayroon mga taong hindi tama ang balitang ibinabahagi sa iba gamit ang internet at social media. Suriin mo ng mabuti ang lahat ng iyong nababasa, napapanood at naririnig maniwala lamang sa mga tao o organisasyon na mapagkakatiwalaan.
  4. Makipag-usap sa iyong mga kabigan gamit ang teknolohiya. Hindi dahil nanatili ka sa bahay hindi mo na rin kakausapin ang iyong mga kaibigan, mga kamag-anak o mga kakilala. Maaari mo pa rin silang tawagan o kaya naman ay padalhan ng mensahe. Kumustahin mo sila, makipag-usap sa kanila tungkol sa ibang bagay na makapagpapasaya sa iyo at makapagbibigay ng magandang pananaw para sa iyo at pati na rin sa kanila.
  5. Piliin ang pagiging Masaya. Huwag malungkot sa kalagayan ng iyong buhay sa ngayon. Mag-isip na mga masasayang bagay, alalahanin ang mga karanasang masaya o kaya naman ay makinig o manood ng mga programang nakapagpapasaya sa iyo. Maaari kang magplano ng mga aktibidad na maaari mong gawin sa loob ng iyong tahanan.
  6. Aliwin ang sarili sa malikhaing gawain. Mga aktibidad tulad ng pag-guhit, pagkukulay, pagbuo ng mga puzzles at iba pang aktibidad na makapagpapalipas ng oras habang nasa loob ka ng bahay. Maigi ito upang maging aktibo ang iyong imahinisasyon sa mga malikhaing mga bagay.
  7. Huwag kalilimutan mag-ehersisyo. May mga bagay kang maaaring gawin maski na sa loob ka lamang ng bahay. Manood ng mga videos ng mga nagtuturo ng ehersisyo na maaari mong sundan upang mapanatili ang iyong kalusugan. May mga ehersisyo na hindi kailangan ang kamitan tulad ng aerobis o burpees, jogging in place at iba pa.
  8. Makinig sa mga positibong mensahe. Sa dami ng balita at impormasyon na umiikot sa internet ay mabuting makinig, manood, o magbasa muna ng mga positibong balita at kaalaman na makatutulong sa iyo upang makapag isip ng mga mga kapakipakinabang ng mga bagay.
  9. Kung nahihirapan ka na, humingi ng tulong. Ipagbigay alam mo sa iba ang iyong pangangailangan sa iba sa iyong mga kaibigan, kasama sa trabaho at sa mga miyembro ng inyong baranggay. Makatutulong sila sa iyo kung kulang o wala na ang iyong mga pangangailangan sa araw-araw tulad ng pagkain, tubig o pera. Kung malalaman ng iyong mga kaibigan, kapitbahay, o kamag-anak ang iyong pangangailangan ay maaari ka nilang matulungan.

Tandaan mo na kahit ang pinakamatinding sakuna tulad ng bagyo ay may katapusan. Pagkatapos ng matinding unos ay sisikat muli ang araw upang makapagsimula ng panibagong buhay. Ang mahalaga ay huwag tayong maubusan ng pag-asa.

 

Written by Oliver Villaverde for PhilJobNet