Hindi madalas napaguusapan sa trabaho ang personal na buhay ng isang empleyado. May mga katrabaho tayong hindi epektibo sa kanilang gawain dahil sa kanilang mga personal na problema sa buhay. Isa na sa mga problema na ito ay ang bisyong pagsusugal.

Kadalasan, hindi mapapansin ang sintomas ng mga taong lulong sa bisyong sugal ngunit dahil dito ay napababayaan na nila ang kanilang mga tungkulin sa trabaho.

Ating alamin ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nalululong sa bisyong sugal ang ating mga katrabaho:

  1. Ginagamit niyang paraan ang pagsusugal upang panandaliang mawala ang problema sa kanyang isip. Gusto nilang takasan ang mga suliranin o problema sa buhay.
  2. Nagsusugal upang bayaran ang mga pinagkaka-utangan. Ang bisyong sugal ang naiisip nilang paraan upang mabayaran ang kanilang mga utang.
  3. Maaaring suliranin sa pananalipi ang dahilan ng isang tao o empleyado na may bisyong pagsusugal.

 

Narito ang mga maaaring gawin ng iyong organisasyon upang matulungan ang iyong katrabahong may bisyong pagsusugal:

  1. Magkaroon ng isang propesyonal na maaaring maipaliwanag sa inyong mga kasamahan nag dulot ng bisyong ito sa trabaho man o sa buhay.
  2. Payuhan ang iyong katrabaho na mayroon silang pwedeng lapitang upang makatulong matapos ang kanilang bisyo.
  3. Magkaroon ng mga financial training o seminar sa bawat empleyado ng isang kompanya.

 

Ilatag ang mga alintuntunin na makapagbabawal magsugal sa loob ng kompanya at sa oras ng trabaho.

Mabuting maging bukas ang iyong pag-iisip sa mga senyales at maaring solusyon upang matulungan ang isang empleyado na may ganitong bisyo. Maghanap ng mga treatment center o mga propensyonal na tumatalakay ng mga paraan para maiwasan at matigil ang ganitng adiksyon.

Bigyan mo ng suporta ang iyong katrabaho na malagpasan ang kanyang bisyo sa pagsusugal.

Marami pang artikulo at podcast sa ating website at social media account na magiging gabay sa iyong buhay trabaho.

 

 

Isinulat ni Oliver Villaverde para sa PhilJobNet