1. Matutong epektibong ilahad ang istorya ng iyong buhay sa ‘Recruiter’.

Ang istorya ng iyong buhay ay maaaring maging daan upang matanggap ka sa trabaho.

Ayon sa maraming pag-aaral, ang mga taong may pamilya o may mga responsibilidad sa buhay ay may mas malaking pagkakataong matanggap sa trabaho. Ngunit, mayroon din namang mga taong walang sariling pamilya na natatanggap sa trabaho, kaya depende ito sa iyong pagsasalaysay ng iyong kwento ng buhay.
Ang iyong istorya ba ng buhay ay puno ng pagpupunyagi at pagsisikap? Ikaw ba ay tanging tagapagtaguyod ny iyong pamilya?

“Maging totoo sa pagsasalaysay ng iyong kwento upang mabuksan ang maraming posibilidad, at maaring maging daan upang matanggap ka sa trabaho.”

Ang mga tunay sa salaysay ng buhay ay nakakapagbigay ng kulay sa iyo bilang tao at ang iyong kwento ang makakapagbukas ng pagkakataong matanggap ka sa trabaho at kompanya na iyong nais pasukan.

2. Pagyamanin mo ang iyong kaalaman upang mas maging handa sa iyong ‘Job Interview’.

Makikita sa iyong postura at pagsasalita ang iyong mga karanasan at nalalaman sa trabahong nais mong pasukan. Kung alam mong hindi pa sapat ang iyong nalalaman sa trabahong gusto mong pasukan, maari mo muna itong pag-aralan bago ang iyong interbyu.

Ngunit paano mo palalaguin ang iyong kaalaman? Maaari kang magbasa, manood ng videos, lumahok sa mga seminars na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa industriya o trabaho na iyong nais pasukan.

“Maging bukas sa mga bagong kaalaman upang maging handa sa bawat interbyu na iyong gagawin.”

Magsanay ka hanggang handa ka na at madami na ang iyong mga kaalaman sa trabaho.

Huwag ugaliin na hindi maging handa sa mga interviews. Maging tapat sa paglalahad ng iyong istorya sa recruiter at pagyamanin ang mga kaalaman na makakatulong sa trabaho na iyong papasukan.

Siguraduhing handa ang iyong isip pati na din ang iyong puso sa mga interbyu na iyong gagawin. Magiging maganda ang resulta ng iyong interbyu kung nakikita ng iyong recruiter ang iyong kahandaan sa trabaho na iyong papasukan.

Kung kailangan mo ng kaagapay sa paghahanap ng trabaho, narito ang PhilJobNet upang tulungan ka. Maraming artikulo at podcast sa ating website at social media account na magiging gabay sa paghahanap mo ng trabaho.

Simulan mo na ang paghahanap ng trabaho!

 

Isinulat ni Oliver Villarverde para sa PhilJobNet | Edited by Bianca Simbulan