Limampu’t apat na linggo mayroon sa isang taon, at limampu’t apat na pagkakataon din ang binibigay sa iyo para maghanap ng trabaho.

Kung hindi natin isasama ang buwan ng Disyembre dahil ito ay ginugugol sa mga pagtitipon, kasiyahan at ibang kaganapan, mayroon kang higit kumulang limampung pagkakataon upang makahanap ng trabaho o mapabilang sa lupon ng mga manggagawa sa ating bansa.

 

Basahin ang iilan sa mga paraan upang makahanap ng trabaho ngayong taon:

  • Paano ako magsisimula?

Ang sagot ay umpisahan mo sa pagsusuri ng iyong sarili. Sumayin mo kung ano ang iyong mga kakayahan. Tiyak na mayroong mga bagay na kaya mong gawin sa trabaho na sadyang mahirap para sa iba. Mahalaga din ang pagbabasa ng libro upang lumawak ang iyong kaalaman sa trabaho na iyong gusto.
  • Sapat na ba ang aking kasanayan?

Ayon sa isang artikulong sinulat ni Alison Doyle, kakulangan sa kasanayan ang isa sa mga dahilan kung bakit napapatagal maghanap ng trabaho ang isang tao.

Kaya naman, may mga maiikling kurso ka nang maaaring pasukan upang maging sapat ang iyong kaalaman para makapasok sa trabaho. Huwag isiping hindi para sa mga matatanda ang pagaaral o pagdadagdag ng kaalaman.

Dapat ay handa kang magsanay o mag-aral kung sakaling hindi sapat ang iyong kakayahan o pinag-aralan na makakatulong maabot ang mga pamantayan ng napupusuan mong kompanya. Gamitin mo ang bawat oras, araw at linggo ng taon upang pagbutihin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagdalo ng training at seminar.
  • Anong organisayon o kompanya ako nabibilang?

Itugma ang iyong kaalaman sa mga trabahong maari mong pasukan. Madaming paraan para makalap mo ang mga kompanyang naghahanap ng empleyado, isa sa mga ito ay ang pagrerehistro sa PhilJobNet website upang mas maging madali ang paghahanap ng trabaho.

Ang ideya ay ang mahusay na pamamaraan sa paghahanap ng trabaho bawat linggo. Sabi nga ng madami, bawat oras ay mahalaga. Kaya naman mahalagang gumamit ng mga estratehiya kung paano magagamit ang bawat linggo sa paghahanap ng trabaho. Piliing mabuti ang mga organisasyon o kompanya na gusto mong mapabilang.

Nais lamang namin buksan ang posibilidad ng maaari mong gamitin ang bawat linggo sa loob ng isang taon upang makahanap ng magandang trabaho.

Pumunta sa ating official blog page para sa iba pang mga artikulo tungkol sa CareerPagtatrabaho at Iba pang Kaganapan sa mundo ng Trabaho.
Photo Credit: Getty Images