Kailanman ay walang mabuting maidudulot ang pagmamadali. Palagi nating naririnig sa mga nakakatanda ito, nguni’t may katotohanan nga ba ang mga salitang ito?

Suriin natin ang maaaring maging resulta ng palaging pagmamadali lalo na sa loob ng ating pinapasukan.

Karamihan sa atin ay nais na matapos agad ang trabaho upang magsimula ng bagong gawain o kaya naman ay makapagpahinga pagkatapos ng mga gawain, o gumawa ng ibang bagay na mas kanais-nais para sa atin. Maaari din na upang mabawasan ang mga gawain, at mas maraming matapos para sa oras o araw na iyon.

Ngunit ang hindi mo alam ay maaari kang mapahamak sa tuwing nagmamadali:

  1. Maaari kang makasakit ng iba o ikaw mismo ang masaktan kapag ikaw ay nagmamadali.
  2. Dahil sa pagmamadali ay hindi mo nagagawa ng tama ang mga dapat na gawin at hindi mo nasusunod ang mga panuntunan o pamantayan.
  3. Kapag minamadali mo ang iyong mga gawain may nakakalimutan kang ilagay, tanggalin o sundin.
  4. Tuwing mali ang iyong nagawa ay malaki ang posibilidad na hindi maging masaya ang inyong mga parokyano o customers.
  5. Uuulitin mo lamang ang mga nagawa mo, dahil hindi ito pasado sa mga pamantayan ng kompanya.
  6. Minsan ay nasisira din ang kagamitan, produkto o serbisyo sa iyong labis na pagmamadali.
  7. Kapag may nabasag, nalaglag, nasaktan o kung anumang bagay ang nangyari dahil sa iyong pagmamadali ay mas lalaki ang gastos ng kompanya o ikaw mismo ay maaaring pagbayarin o bigyan ng multa.
  8. Makakaranas ka ng lungkot, sakit at iba pang bagay na kaakibat ng iyong pagmamadali.
  9. Kung hindi ka makapasok sa trabaho ay maaaring hindi ka magkaroon ng sahod o sweldo at pati ang kompanya ay mawawalan din kita dahil hindi mo magampanan ang iyong mga tungkulin.

Ngayong alam na natin ang mga dulot ng pagmamadali ay mabuti mag-isip, huminto, at planuhin ang mga bagay-bagay bago magpatuloy. Mas mabuting ligtas imbes na palaging nagmamadali, isipin mo ang iyong kapakanan at ang kapakanan ng iyong mga kasama sa trabaho.

Sumunod sa mga patakaran, gumamit ng mga tamang kagamitan at laging isipin ang kaligtasan at kalusuhan sa lahat ng pagkakataon.

Photo Credit: Getty Images