Pinahahalagahan mo dapat ang Kaligtasan ng iyong sarili at ng iba sa iyong lugar ng trabaho. Sapagka’t sa pamamagitan ng pagsasagawa nito, ay maari mong matiyak na maipagpapatuloy mo pa rin ang iyong gawain sa pang araw-araw.

Kaya naman isinulong ang Republic Act 11058 na tumatalakay at sinisuguro ang kaligtasaan sa pangangatawan, pag-iisip, buhay at lahat ng nakaakibat dito.

Narito ang mga dahilan kung bakit kailangan natin ang kaalaman at pagsasanay para sa Kaligtasan:

  1. Tataas ang iyong antas ng paggawa kapag nakapagsanay ka tungkol sa tamang kalusugan at kaligtasan.
  2. Dahil malalaman mo ang mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ng iyong pinapasukan.
  3. Malamang ay may mga bagay na hindi mo alam na masama pala para sa’yo ngunit patuloy mo itong ginagawa. O di kaya naman ay mga nakagawian ka na mga bagay na hindi mo alam na makakasama para sa’yo bilang empleyado.
  4. Dahil may panganib na nakaamba sa ating pinapasukan. Maaaring hindi malubha ang panganib na iyong kinakaharap sa araw-araw ngunit mabuti pa rin na alam ang mga ito para sa iyong ikabubuti.
  5. Mababawasan ang pagkakasakit at mga aksidente sa lugar ng iyong pinapasukan. Dahil dito ay mababawasan ang iyong gastos at mas magiging produktibo ka rin.
  6. Magkakaroon ng maaayos na daloy ng trabaho, at makapagpapataas ng kalidad ng serbisyo at produkto.

Makikilala ka bilang isang empleyado na marunong sumunod sa mga ipinag-uutos ng batas hinggil sa kaligtasan at kalusugan kung bibigyan mo ng panahon at atensyon ang mga panuntunan sa kaligtasan at kalusugan na isinusulung ng mga sa sangay ng gobyerno tulad ng DOLE.

Marami tayong matutunan na makatutulong sa ating paghahanapbuhay tungkol sa kaligtasas. Mas mainam kung ang inyong kumpanya ay makakapag bigay ng angkop na ‘training’ para sa lahat ng empleyado dahil ito ay mahigpit na ipinapatupad na ng OSHC.

Pumunta sa ating official blog page para sa iba pang mga artikulo tungkol sa Career, Pagtatrabaho at Iba pang Kaganapan sa mundo ng Trabaho.