Lagi ka bang gahol sa oras sa iyong trabaho?

Ayon sa artikulo na sinulat ni Matt Mayberry, CEO ng Matt Mayberry Enterprises, halos lahat ng mga tanyag na entrepreneur sa buong mundo ay naniniwala na ang tamang paggamit ng oras ay isang hakbang upang lumago ang iyong buhay trabaho.

Tiyak na walang magandang maidudulot ang pagmamadali sa ating trabaho. Gusto mo bang malaman ang maaring mangyari kung di mo gagamitin ng tama ang iyong oras trabaho?

Narito ang iilan sa mga resulta ng maling paggamit ng iyong oras o pagmamadali sa trabaho:

  1. Hindi tama at hindi alinsunod sa pamantayan o panuntunan ang iyong proyekto.
  2. Umabot nga sa oras ang iyong proyekto ngunit dismayado ang iyong mga kostumer o manedyer dahil hindi maganda ang kinalabasan ng iyong proyekto.
  3. Maaaring may mga disgrasyang mangyari resulta nang paglaki ng gastos ng kompanya o kaya nama’y  ikaw mismo ang magmulta.
  4. Minsan hindi mo namamalayan na nakasira ka na pala ng kagamitan sa kompanya.
  5. May tiyansang ipaulit lamang ng iyong manedyer ang iyong proyeto. Dumoble lamang ang oras na iyong ginugol sa paggawa nito.
  6. Maari kang magkasakit dahil sa stress at tuluyang hindi matapos ang proyekto na dapat mong ipasa sa tamang oras.
  7. Apektado ang kompanya dahil sa hindi mo pagpasok dahilan ng pagkawalan mo ng kita at ng kompanya.

Isa lang naman ang solusyon para hindi tayo magahol sa oras at hindi na uliting magmadali pa sa trabaho at ito ay ang pagkakaroon ng tamang time management.

Ayon sa artikulong Six Habits of Successful Workers, hirap ang mga empleyado na sundin ang tamang paggamit ng oras. Kaya naman kung gusto mong lumago ang iyong buhay trabaho katulad ni Matt Mayberry, siguraduhing responsable tayo sa paggamit ng ating oras.

Ekis na sa pagmamadali, gagamitin na ng tama ang oras trabaho ngayong 2020.

Nakatulong ba ang artikulong ito? Marami pa tayong mga ibang artikulo tungkol sa Career at Pagtatrabaho sa ating official blog page.

Photo Credit: Getty Images