Hindi natin maiiwasang mainggit sa promosyon ng ating mga katrabaho. Minsan, mapapatanong ka sa iyong sarili kung anong kulang sa iyong pagtatrabaho at hindi ka nabibigyan ng pagkakataong lumago. Naniniwala ka ba na may mga uri tayo ng katrabaho na maaring maging motibasyon upang magtagumpay sa ating trabaho?

Ayon kay Anuoluwapo Agboke, ang pagkakaroon ng tamang katangian ay mahalaga upang umunlad sa trabaho at sa ating buhay.

Alam mo na ba ang mga katangian ng iyong mga katrabaho na naging dahilan nang paglapit sa kanila ng promosyon?

Narito ang mga uri ng Katrabaho na maari mong maging motibasyon upang magtagumpay sa buhay trabaho:

  1. Katrabahong May Integridad. Siya ang katrabahong papanigan ang katotohanan kaysa kasinungalingan. Siya ay may pagpapahalaga sa katotohanan kaya naman lahat ay tiwala sa kanya. Ang pagiging tapat ang isa sa mga katangian na hinahanap ng isang manedyer sa kaniyang mga empleyado.
  2. Katrabahong Maaasahan. Siya ang puntahan ng mga katrabahong kailangan ng tulong sa kanilang proyekto. Siya ay may mataas na pagpapahalaga sa paghahanapbuhay. Hindi pinagkakait na ibahagi ang talento para matulungang matapos ang gawain ng katrabaho.
  3. Katrabahong May Kusa. Siya ay may sariling pagpapasya na gawin ang anumang kakailanganin sa trabaho. Mabilis siya magisip at nangunguna na matapos ang mga naiwang proyekto.
  4. Katrabahong Marunong Makisama. Siya ay may mabuting pakikisama sa kanyang mga katrabaho. Mayroong matatag na koneksyon sa tao. Naniniwalang ang relasyon ng bawat isa ay importante sa loob ng kompanya.
  5. Katrabahong May Magandang Paguugali. Siya ay may mabuting asal at dangal sa kompanya. Tama nga ang kasabihang “higit pa nang mabuti ang matalino”. Siya ay may mabuting puso at may maayos na ugnayan sa loob ng kompanya.

Huwag mo lang hangaan ang mga katangian na mayroon ang iyong katrabaho. Ayon sa isang artikulong ‘Para sa mga nais mapromote o umangat sa trabaho?‘, gawin mong malinaw sa iyong isip ang iyong nais sa pag-angat sa trabaho.

Gawin mong pamantayan sa tagumpay ang mga katangian na ito at tiyak na lalapit sayo ang pagpapapala at uunlad ka sa iyong buhay trabaho. Lahat ng katangiang nabanggit ay kayang taglayin ng iisang empleyado at maaaring ikaw na iyon.

Handa ka na ba sa iyong promosyon?

Nakatulong ba ang artikulong ito? Marami pa tayong mga ibang artikulo tungkol sa Career at Pagtatrabaho sa ating official blog page.

Photo Credit: Getty Images