Sa ating mga kanya-kanyang hanapbuhay ay mayroon tayong mga suliranin na kailangang lampasan, mga sitwasyong kailangang unawain at mga bagong bagay na dapat harapin. Nguni’t sa hindi maiiwasan ang pagkakataon na magkaron ng hindi pagkakaintindihan sa lugar ng trabaho.

Ayon sa doktor na si Norman Vincent Peale, kailangan na mauna ka bilang indibidwal na umunawa sa lahat ng mga bagay na hindi mo maitindihan. Huwag asahan na mauunawan ang iyong panig bagkus kailangan na ikaw bilang isang manggagawa, ang unang magsimula ng pag-unawa sa mga bagay-bagay sa loob ng trabaho.

Ngunit paano nga ba ito maaring gawin?

Suriin ang mga pangunahing hakbang na mga ito upang makaiwas ng di pagkakaintindihan:

  1. Pakinggan ang sinasabi ng tao iyong kasama.
  2. Suriin kung ito ay makabubuti sa lahat ng tao sa loob ng kompanya ang sinasabi o nagaganap dito.
  3. Kung papakinggan ang sinasabi ng mga tao sa mas mahalaga ang basahin ang kinalang ikinikilos.
  4. Maaaring magtanong-tanong upang malaman ang nangyayari sa loob ng iyong pinapasukan.
  5. Ngunit kailangan na pakinggan ang lahat ng tao hindi lamang ang iilan upang makapag-pasya at makakilos ng tama.
  6. Iwasan ang pakikinig sa sabi-sabi ng iilang tao lalo kung walang malinaw na basehan.
  7. Piliing unawain ang mga bagay-bagay at bawat sitwasyon na maaaring pagmulang ng hindi pagkakaintindihan.
  8. Alamin ang kabuuan ng sitwasyon o mga pangyayari bago magbigay ng opinyon o pumanig sa kanino man.

Pakikiramdam at Pakikinig sa Iba

Makinig sa sinasabi ng mga kasama at basahin din ang kanilang ikinikilos. Dahil kung hindi tugma ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa, ay kailangan mong mag-usisa upang timbangin ang lahat ng sinasabi at ginagawa ng mga tao sa iyong paligid. Makatutulong ito upang makapag-pasya ka ng tama at makakilos ng tama.

Sa huli kailangan ng maaayos na pag-uusap ng lahat ng panig o lahat ng tao o empleyado sa loob ng isang kompaya at ang mga taong kilangang magsimula nito ay ang mga na sa tamang posisyon upang magsimula ng mabuti diyalogo upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan.

Nakatulong ba ang artikulong ito? Marami pa tayong mga ibang artikulo tungkol sa Career at Pagtatrabaho sa ating official blog page.

Photo Credit: Getty Images