Mas gagaling ka nga ba kung iisang paulit ulit na trabaho ang iyong ginagawa? May kalakip na pagpupunyagi din naman ang kahit na anong uri ng pagtatrabaho. Nguni’t masasabi mo ba na may dekalidad at ikaw ay nakapagbigay ng higit sa iyong makakaya kung ikaw ay mananatili sa isang gawain lamang ng mahabang panahon?

Nabanggit ng isang batikan na photographer na si Chase Jarvis, na mas mabuti sa isang tao ang maraming iba’t ibang ginagawa o alam gawin. Bakit nga ba?

Maraming gawain laban sa iisa lamang

Sa kabilang banda naman ay mga manggagawa din na iisa lamang ang ‘focus’ sa paggawa. Sa haba ng panahon na iisa lamang ang kanilang trabaho, ay maaring paulit-ulit din ang kalidad ng kanilang trabaho.

Ginamit niya ang ehemplo ng isang istoryang ‘Apocraphy’, na kung saan ay¬† may dalawang grupo ng mga estudyante na inatasan ng kanilang guro na gumawa ng mga paso.

Ang resulta ng kanilang mga ginawang paso ay bibigyan ng marka bago matapos ang semester. Ang unang grupo ay inatasang gumawa ng iisang klaseng paso sa loob ng ilang buwan. Ang ikalawang grupo naman ay sinabihang gumawa ng maraming iba’t ibang klase na mga paso ayon sa kanilang kagustuhan. Sa huli ay, bibigyan sila ng marka ayon sa ganda at husay ng kanilang mga nagawang paso.

Sino sa tingin mo ang nakagawa ng magagandang mga paso?

Ang unang grupong gumawa ng iisang paso ay pinagpatuloy lamang ang paggawa nito. Ang iba ay maganda at ang iba naman ay hindi masyadong maganda. Kulang ito sa detalye, kulay at sinsin, ngunit ang ikalawang grupo ay nakagawa ng mas magagandang paso. Iba-iba ang hugis, kulay, disenyo ng kanilang obra.

Lumalabas na dahil nabigyan sila ng malayang kakayahan gumawa ng paso ay mas napagbuti pa nila ang kanilang produkto. Samantalang ang isang grupong napagdiktahan na gumawa lamang ng iisang uri ng paso, ay maaring na-limitahan ang kakayahan at husay.

Hindi lamang sa paggawa ng paso o sining magagamit ang pagsasanay na ito. Ang pagpapalawak at pagpapabuti ng ating ginagawa sa lahat ng mga bagay ay magiging mas pambihira kung hindi natin lilimitahan ang ating sarili.

Pagpapalawak ng Kaalaman at Kakayahan ang susi sa Tagumpay

Ang pagkakaroon ng maraming gawain ay mabuti para sa kahit sinong manggagawa. Dahil mas mahahasa ka sa kahit sa dami ng iyong kaalaman at pagsasanay, at ito rin marahil ang magbubukas ng pinto sa iba pang mga trabaho.

Siguradong mas gaganda pa ang resulta nito kung sasamahan mo pa ng pagpupursige na pagbutihin ang iyong gawain.

Alalahaning hindi nababawasan o mababawasang ang iyong idea, galing, o talino habang patuloy kang nagbibigay ng serbisyo o produkto bagkus lalo mo ito napagbubuti at nahahasa sa palagiang paggawa.

Nakatulong ba ang artikulong ito? Marami pa tayong artikulo sa ating blog page tungkol sa Career at Pagtatrabaho.