May mga bagay na hindi dapat kinakalimutan gawin lalo na kung lilipat ka na ng trabaho. Nguni’t minsan dahil sa sobrang sabik mo na lumipat ng opisina, ay napapabayaan mo na ang kasalukuyang trabaho. Tandaan na marami pa rin na mahahalagang tungkulin sa iyong kasulukuyang pinapasukan. Hindi mo dapat pinapabayaan ang mga ito sapagka’t ito ay sa’yo pa rin hanggang sa huling araw mo sa trabaho.

Huwag pababayaan ang mga kasalukuyang gawain upang hindi magkaroon ng suliranin ang mga kasamahan mo sa trabaho.

Narito ang simpleng gabay upang maging maayos ang iyong paglipat ng trabaho:

  1. Tapusin ang mga kasalukuyang trabaho.
  2. Ipasa ng maayos ang iyong mga tungkulin. Kung wala pa ang taong papalit sa’yo ay maari mo ilagay ang proseso sa isang dokyumento.
  3. Ibigay ang sisidlan o lalagyan ng mga kailangang gamit, files, at iba pang kakailangang upang maging maaayos ang daloy ng trabaho.
  4. Mag-iwan ng gabay o direksyon upang hindi mahirapan ang susunod na gagawa ng iyong iiwanang tungkulin.
  5. Kung magkakaroon ng pagkakataon, tulungan o sanayin mo ang kasamahan sa trabaho upang maging maaayos ang takbo ng iiwanan mo na trabaho.

Ang paglipat mo sa bagong Employer ay isang hakbang lamang upang patuloy ang iyong pag-angat sa iyong buhay. At higit sa lahat, maari mo din ibigay ang iyong mobile number o ang iyong personal na email upang sakaling may tanong ang iyong kasamahan sa opisina. Maari ka pa rin makatulong sa kanila kung kinakailangan.

Nakatulong ba ang artikulong ito sa’yo? Marami pa na mga artikulong tulad nito. Pumunta lamang sa ating Career Advice at Employee Tips sections.