Nakakaranas ka rin ba ng ‘burnout’ sa trabaho? Madalas nating pinag-uusapan ang pagiging produktibo sa ating trabaho. Sa kagustuhan natin mapabuti at mapaganda ang ating trabaho, nakakalimutan na natin minsan ang ating sarili.

Kapag sumosobra ang paghahanapbuhay ay nagiging sanhi ito ng pagkakasakit at matinding pagod na nagiging sanhi ng ‘burnout’. Nagiging sanhi din ito ng pagkawala ng gana sa ginagawa at labis na pagod. Ngunit ano nga ba ang pormal depinisyon ng “Burnout”. Ayon sa online dictionary na Webster, ito ay kondisyon ng pagsira sa sariling katawan sa pamamagitan ng sobra sobrang pagtatrabaho. May magagawa ba tayo upang maiwasan ito?

Narito ang ilang suhestiyon upang hindi mauwi sa pagkakasakit o ‘burnout’ ang labis na pag-tatrabaho:

  1. Ehersisyo. Ang araw-araw ng pag-eehersisyo ay malaki ang maitutulong sa iyo upang maging handa ka sa mga gawain sa trabaho araw-araw. Napapalakas din nito ang iyong katawan.
  2. Gumawa ng sapat na tulog. Iba-iba ang depenisyon ng sapat na tulog ng bawat tao, ang iba ay sapat na ang apat hanggang anim na oras na tulog lamang. Ngunit sinasabi ng mga eksperto sa kalusugan, na kailangang natin ng pito o walong oras na pahinga. 
  3. Masustansiyang pagkain. Mabuting kumain tayo ng balanseng pagkain tulad ng gulay, karne, at prutas. Makatutulong ang pagkain ng makabubuti sa ating kalusugan at pag-iwas sa alak o iba pang bisyo na hindi makabubuti sa iyong kalusugan.
  4. Humingi ng tulong kung kailangan. Kapag dumating ka sa punto na hindi mo na kaya ang iyong gawain ay huwag kang mahihiyang humingi at tumanggap ng tulong mula sa iyong mga kasama sa trabaho. 
  5. Ibang aktibidad. Marami sa matagumpay na trabahante ay mayroong ibang aktibidad o libangan. Dito rin sila nakakakuha ng iba’t ibang uri ng inspirasyon upang makapag pahinga sa paggawa.
  6. Pakinggan ang sarili. May pagkakataon na makakaramdam tayo ng pagod o panghihina lalo kung sobra na ang iyong ginagawa o mga gawain sa iyong pinapasukan. Matutong pakiramdaman ang iyong sariling katawan at kung kailangang magpahinga ay magpahinga ka.
  7. Makinig sa iyong mga mahal sa buhay. Ang mga mahal sa buhay ay nakikita ang ating pagsisikap at sakripisyo. Sila din ang madalas nakakakita kung hindi maganda ang resulta ng ating labis na trabaho o pag-iisip. Matutong makinig sa kanila sapagka’t sila ay may tunay na malasakit. 
  8. Matutong tumanggi. Hindi masama ang tumanggi o humingi ng palugit kung sa palagay mo ay hindi mo kaya o sobra na ang iyong gawain at responsibilidad. Maaaring maging salungat ito sa sinasabi na gawin mo ang lahat ng makakaya sa trabaho, ngunit kung labis-labis na ang iyong gawain, ay hindi na ito makakabuti para sa iyo. Matututo rin na tumanggi, ipagliban o bawasan ang iyong mga tungkulin. 
  9. Tumigil. Matutong tumigil sa paggawa kapag ikaw ay nakauwi ng bahay, hindi mo na kailangang isipin pa ang iyong mga naiwan na trabaho kapag ikaw ay nakauwi na ng bahay.

Maiiwasan ang labis na pagod sa trabaho kung matututo tayong maglagay ng hangganan sa ating mga gawain upang magkaroon tayo ng espasyo para sa ibang mga bagay. 

Gawing ugali ang tamang pagkain, ehersisyo at pag balanse sa trabaho at personal na buhay. Sapagka’t ito ang tunay na susi sa balanseng buhay.

Para sa iba pa na mga artikulong maaring makatulong sa iyo, pumunta lamang sa ating Employee Tips section ng PhilJobNet official blog page.

Photo Credit: Getty Images