Kung ikaw ay may hawak ng nakatataas na posisyon sa iyong organisasyon, ay marahil naiisip mo na rin kung maayos ba ang iyong pamamahala. Mahirap malaman ito, lalo na kung walang nakapagbibigay sa’yo ng kaalaman sa pamamagitan ng mga pormal na ‘feedback’ process na galing sa inyong HR o di naman kaya’y . Mahalagang alam natin ito lalo na’t kung nakakagawa na tayo ng mga bagay na hindi angkop o hindi tama para sa iba at sa organisasyon.

Iba-iba ang uri ng hindi maaayos na pamamahala, narito ang ilang halimbawa:

 • Hindi sinusunod ang mga patakaran ng kompanya.
 • Mapag-mataas. Laging ginagamit ang kapangyarihan upang ipa-mukha na siya dapat ang masusunod.
 • Laging tama at hindi nakikinig sa opinyon ng kanyang nasasakupan.
 • Gumagamit ng pananakot upang mapasunod ang mga tao.
 • Mayroong kinikilingan o pinapaboran.
 • Hindi patas sa pagbibigay ng desisyon o parusa. May ‘bias’ sa pag papatawa ng parusa o desisyon sa mga tauhan.
 • Hindi namumuno sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabuting halimbawa.
 • Umiiwas sa mga komprontasyon sa pagitan ng kanyang mga nasasakupan.
 • Walang malinaw na pananaw o kapupuntahan ang kanyang mga desisyon at mga pasya.
 • Walang tiwala sa kanyang mga tao.
 • Hindi marunong magpasalamat at hindi binibigyan ng karampatang papuri ang mga dapat papurihan.
 • Inaako ang mga mabuti nagawa o ideya ng ibang manager o ng kanyang mga tao.

Related Article: 3 Proven Ways to Motivate your Employees

Inilahad natin dito ang mga katangiang ito upang maiwasan at huwag ng tularan. Ang kabaligtaran ng mga pag-uugaling ito ang kailangang pairalin upang hindi maging masalimuot ang opisina o lugar ng trabaho. Kung ating iisipin mabuti ay mas madali din naman gawin ang kabaligtaran nito.

May mga napulot ka ba sa artikulong ito? Marami pa tayong ibang artikulo na maari mong magamit sa paghahanap buhay. Pumunta lamang sa ating ‘Employer Tips‘ at ‘Employee Tips‘ sections.

Photo Credit: Getty Images