May mga taong naghihintay ng parangal o di naman kaya’y kompensasyon upang masabi sa sarili na ginagawa nila ang kanilang trabaho ng tama. Nguni’t mayroon din na hindi na kailangan makarinig pa sa iba na maayos nilang ginagawa ang kanilang trabaho upang ipagpatuloy ito. Sino ka ba sa dalawang klaseng manggagawa ganito?

Kapag dumating ka na sa puntong napapansin na ng iba ang iyong ginagawa, lalo na’t kung hindi mo ito sinasabi, ay maari mo ng masabi na tama ang pagsasagawa mo ng iyong trabaho.

Ito ang mga sinyales na ginagawa mo ang iyong trabaho ng tama~

  1. Hindi ka na makahintay upang makapasok sa iyong trabaho.
  2. Mabilis na lumipas ang oras habang ginagawa mo ang iyong trabaho.
  3. Humahanap ka pa ng ibang bagay na iyong maaaring gawin sa loob ng iyong pook ng paggawa.
  4. Maayos ang iyong ginagalawan pati ang iyong mga kagamitan sa paggawa.
  5. Madalas ay may sarili kang inisyatibo sa trabaho, hindi ka na kailangan pang sabihan. Ginagawa mo na agad ang mga dapat na gawin sa iyong trabaho.
  6. Maaga kang pumapasok at hindi kaagad umaalis kung may kailangan tapusin.
  7. Nagbibigay ng mga kapakipakinabang ng ideya o mungkahi para sa ikabubuti ng kanyang departamento o kompanyang pinapasukan.
  8. May kusa at hindi na kailangang sabihan pa kung ano ang gagawin sa bawat araw.

Kung taglay mo ang ilan sa mga katangiang ito ay malamang ginagawa mo ng tapat ang iyong trabaho. Kung sa iyong tingin ay kailangan mo ang ibayong pagsisikap upang magampanan ang iyong mga gawain maaari mong gawin pamantayan ang mga nakasaad sa artikulong ito.

Nakatulong ba ang artikulong ito sa’yo? Marami pa tayong ibang artikulo na makakatulong sa iyong Career. Share this articles in your Facebook and Twitter news feed to help others.

Photo Credit: Getty Images