Dumadating ang panahon na kailangan mo ng makaalis sa iyong trabaho, ngunit maraming pumipigil sa’yo sa di malamang kadahilanan. Kung hindi na nakakabuti sa iyo ang pananatili sa iyong kasulukuyang trabaho, at may dumarating na ibang mabuting oportunidad, ay mahalagang malaman mo muna ang totoong dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng ganitong klaseng dilemma.

Ito ang ilan sa mga karaniwang dahilan kung bakit maaring napipigalan ka sa paglipat sa ibang kompanya:

  1. Nasanay ka na sa pagpasok o sa pagtatrabaho sa iyong kasalukuyang trabaho at ayaw mo ng magiba ang sitwasyon. Kaakibat ng paglipat ang pagbabago at ang mga bagong matutunan.
  2. Ayaw mo ang pakiramdam ng isang bagong empleyado, dahil ang bagong empleyado ay hindi pa tiyak sa kanyang mga ginagawa at tungkulin.
  3. Dahil sa hindi tiyak ang iyong tagumpay sa iyong lilipatan, maaari din na iniisip mo na hindi mo magugustuhan ang proseso ng kalakaran o sitwasyon sa iyong bagong lilipatang trabaho.
  4. Natatakot ka na baka hindi mo kaya ang mga bagong responsibilidad sa iyong bagong mapapasukan, at ayaw mo nang isugal pa ang paglipat.
  5. Mahirap maghanap ng bagong trabaho at ayaw mo ang proseso ng paghahanap ng bagong trabaho.
  6. Hindi ka tiyak sa iyong dadatnan sa iyong bagong papasukan.

Kung iyong mapapansin ay kumikiling na sa negatibong pananaw ang lahat ng posibleng dahilan kung bakit maaring mahirapan ka lumipat sa bagong kompanya. Kung sa tingin mo ay panahon na upang ikaw ay lumipat ng trabaho, at nagawa mo ang lahat ng iyong magagawa- tulad ng pagbuhos mo ng iyong kakayahan upang mapabuti ang iyong kasalukuyang trabaho, ay kailangan mong ibaling ang iyong tingin sa mga positibong bagay. Upang tuluyan ka na sipagin makapaghanap ng trabaho, kinakailangan asahan mo na may mga mabuting mangyayari paglipat mo sa bagong trabaho.

Ito ang mga bagay maaaring mong maranasan sa iyong bagong papasukang trabaho:

  • Bagong lugar at mga kasama.
  • Mga bagong matutunan, kaalaman at proseso.
  • At maaaring mas higit na mataas na sweldo at magandang benepisyo.

Ilan lamang yan sa mga benepisyong iyong maaaring makamtan sa iyong paglipat ng trabaho. Kung handa ka na sa paghahanap ng bagong trabaho, makatutulong ang PhilJobNet sa iyong pagpapasya sa paglipat ng trabaho. Magrehistro  upang agad-agad na makapag-apply at  makapag hanap ng trabaho na tugma sa iyong karanasan, kaalaman at personalidad.

Photo Credit: Getty Images