Mabilis lumipas ang oras at panahon lalo na’t kapag tayo ay busy na sa trabaho. Kung ating bibigyan ng pansin, may mga empleyado na parang hindi na kukuntento sa kanilang kinalalagyan kahit na sila ay mahuhusay na Empleyado.

Sinasabi ng ilan na kanya kanyang dahilan ang paglipat ng trabaho, nguni’t hindi maikakaila na maraming mga pagkakatulad ang mga dahilan nito. Bakit nga ba hindi mapigilan ang pag-alis ng ilang empleyado lalo na’t kung sila ay masasabi natin na mahusay?

Narito ang mga magkakatulad na mga dahilan~

  1. Pagbabago sa personal na kalagayan. Maaaring lumipat ng bahay at malayo na sa kanyang pinapasukan o kaya naman ay nag-asawa ang isang empleyado at hinihiling ng pagkakataon na tumigil siya sa trabaho.
  2. Hindi nagtutugma ang nais na paglago bilang empleyado. Halimbawa, kung hindi nakikita ang pag-unlad o promosyon sa trabaho sa hinaharap at mayroong hinahangad na promosyon o ‘career direction’ ang isang empleyado.
  3. Hindi na nakahilera ang mga kaugalian, kustubre o mga gawi sa personal na ugali o kinagawian ng trabahante. Halimbawa, walang pahalaga sa mga customers ang kompanya ngunit naniniwala ang trabahante na dapat bigyan ng pansin o halaga ang mga parokyano ng establisamento.
  4. Nagsimula ng lumipat ang karamihan sa mga magagaling na empleyado ng kompanya. Isang senyales ang paglipat na mayroong hindi maaayos sa loob ng kompanya at dahil sa paglipat ng mga maaayos na empleyado ay nahikayat na rin lumipat pati ang ibang magaling o mabuting trabahante.
  5. Hindi mabuting pag-uugali o kinagawian sa loob ng kompayang pinapasukan. Kapag hindi mabuti ang pag-uugali o mga gawi sa loob ng pinapasukan ay maaaring maging mitsa ito na paglipat ng mabubuting tao sa loob ng kompanya.
  6. Walang balanse sa trabaho at personal na buhay. Hindi naiiswasan ang mawalan ng panahon sa pamilya lalo na kung mahigpit na ipinatutupad ang pumasok sa trabaho kahit sa mga araw ng pahinga dahil sa may kailangang tapusin.
  7. Hindi nabibigyan ng pansin na karapat-dapat sa kanila. Ang mga empleyadong marunong o may higit na alam sa kanilang mga gawain ay madalas maglatag na mga idea na makatutulong sa kompanya nguni’t naiisantabi lamang.
  8. Labis na trabaho, responsibilidad o gawain na ipinapataw sa kanila. May mga pagkakataon na sobra na ang ibinibigay na trabaho sa isang empleyado at dahil dito ay napipilitan siyang maghanap ng bagong mapapasukan.
  9. Walang tamang ugnayang berbal o pag-uusap sa pagitan ng mga manager o supervisor at mga empleyado. Kapag hindi maaayos ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng mga namamahala at manggagawa ay magdudulot ito ng kalituhan at hindi pag-iintindihan at dahil dito ay nakakaisp na lumipat ang ilang magaling na empleyado.
  10. Kapos sa maaayos na pamamahala sa mga tao. Iba-iba ang uri ng hindi maaayos na pamamahala at ito ang ilang halimbawa: Mapag-mataas na amo, hindi patas sa pagbibigay ng desisyon o parusa, gumagamit ng pananakot sa pamamahala.

Kung ikaw ay  may kapangyarihang baguhin ang sistema sa iyong opisina, marahil ay panahon na upang gawin ito upang maiwasan ang pagka ubos ng mga mahuhusay na Empleyado sa inyong Organisasyon.

Nakatulong ba ang artikulong ito? Marami pa tayong ibang artikulo tungkol sa Careers at Job Hunting na makatutulong sa iyo.

Photo Credit: Getty Images