Marami tayong matutunan sa librong “7 Habits of Highly Effective People” ni Dr. Stephen Covey. Bagaman dalawang dekada na ang librong ito, marami pa rin tayong mga aral na maaring mapulot dito. Mga aral na tiyak din na makatutulong sa ating pang-araw araw na paggawa sa trabaho at sa ating pribadong buhay.

Isa sa mga mahalagang aral na ibinihagi ng libro ay ang pagkakaroon ng pananaw-sa mga bagay na maaring mangyari (Beginning with the End in Mind) kung itutuloy mo ang iyong ginagawa sa kasulukuyan.

Narito ang mahahalagang puntos mula dito:

  1. Magplano para sa iyong mga adhikain o nais na makamit sa buhay. Isa sa susi sa tagumpay ay ang pagkilatis sa ating mga gustong makamit sa buhay, na hindi rin basta basta nakakamit. Kinakailangin magkaron ng plano upang maging katotohanan ito.
  2. Maghanda para sa iyong mga kahaharapin sa araw-araw. Sa pang araw-araw nating pamumuhay, hindi lagi nangyayari ang ating gusto. Ang mahalaga ay hindi tayo maligaw at makabalik din sa tamang landas kung sakaling mangyari ito.
  3. Alalahanin mo na ang ating mga desisyon sa kasalukuyan ay makaka epekto sa darating na panahon. Ang bawat desisyon mo sa buhay ay magiging tulay upang makamit mo ang iyong mga pangarap. Maging maingat lagi sa pag desisyon lalo na kung ito ay ‘Life Changing’ tulad ng paglipat ng trabaho, pag-aasawa at pag punta sa ibang bansa.
  4. Isipin ang magiging resulta ng ating mga ginagawa o gagawin bago tayo humakbang. Panagutan mo ang resulta ng iyong gawain. Sa lahat ng mga gawain, ito ang nagiging dahilan ng maraming tagumpay, pati rin ng pagkabigo.

Ayon kay Dr. Covey, mabuting isipin at pagplanuhan ang kahihitnatnan ng ating mga gawain at ginagawa sa loob ng ating mga pinapasukan upang maging maaayos ang resulta sa hinaharap.

Kaya naman mabuti na lagi nating isipin ang kahihinatnan ng ating mga kilos bago ito gawin upang makaiwas sa problema at mas maging mabuting indibidwal.

May napulot ka ba sa artikulong ito? Para sa mga karagdagang artikulo tungkol sa Paghahanapbuhay at pagiging Empleyado, pumunta sa ating official blog page dito sa PhilJobNet.

Photo Credit: Getty Images