Marami ka na rin sigurong kilalang mga tao na patuloy  na nagtatagumpay sa kanilang larangan ng trabaho. Likas naman kasi talaga din ang karamihan sa atin ang mag pursige upang maabot ang ating mga pangarap, maging sa pansariling mga hangarin o sa ating mga trabaho. Sinaliksik namin ang mga ginagawa ng mga taong nagtagumpay at patuloy na lumilikha ng mabuting bagay sa loob ng kanilang ginagalawan.

Ito ang ilan sa mga katangian ng mga matagumpay na tao sa kani-kanilang organisasyon

  1. Nakikipag-ugnayan sila sa ibang tao sa labas ng kanilang nakasanayang grupo. Ito ay makatutulong sa pagpapalawak ng koneksyon at karanasan. na makatutulong sa kanyang patuloy na pag-unlad bilang indibidwal o manggagawa.
  2. Bukas ang kanilang isip sa pagtanggap ng mga bagong pangyayari at sitwasyon. Itunuturing itong magandang paraan upang lumago bilang tao at manggagawa.
  3. Hindi sila takot sumubok ng mga bagong bagay o karanasan. Lagi sila sumasalang sa mga sitwasyon na makapagpapalawak ng kanilang isip, karanasan, talento, at kasanayan.
  4. Alam ang halaga ng patuloy na pag-aaral at ang ibayong pagsagap ng bagong at kapakipakinabang na impormasyon. Ginagamit nila ito sa sariling buhay at sa kasalukuyang hanapbuhay.
  5. Marunong sila tumutok sa mga gawain hanggang sa dumating ang panahon. Magiging matagumpay ang mga nasimulan at mga inaasam.
  6. Naniniwala na kaya nila ang kahit anong hamon sa hinaharap. Naniwala din sila na panandalian lamang ang hirap at darating din ang araw na magiging bihasa sila sa mga makabagong paraan.
  7. Handa silang tumanggap ng ibang opinyon na makatutulong sa kanilang pagbabago. Ang ugaling ito ay kinakailangan para sa ibayong paggaling, at kung sakaling magkamali, ay kaya nilang tanggapin ito ng maluwag sa kanyang loob.
  8. Alam nila na mas mahirap harapin ang pagsubok kung sila ay mag-isa lamang. Bukas ang kanilang loob sa pakikihalubilo sa ibang tao sa kanilang organisasyon.
  9. Marunong sila magpakumbaba kung sila ay nagkamali. Alam nila na hindi kinakailangang tama sila sa lahat ng bagay. Hindi nila ipipilit ang kanilang sarili kung sakaling may pagkakamali.

Ito ang mga bagay na na nakatutulong sa mga taong nagtatagumpay sa buhay at sa kanilang hanapbuhay. Subukan mong sundin ito maski isa o dalawa sa mga payo, upang makatulong sa iyong pagyabong. Sikapin mo ng unti-unti na ilahok sa iyong buhay at hanapbuhay ang mga nabanggit na pamamaraan at balang araw ay magiging matagumpay ka din.

Nagustuhan mo ba ang artilukong ito? Marami pa tayong mga artikulo na makapagbibigay ng Career Advice para sa mga Empleyado at Jobseekers.

Photo Credit: Getty Images