Kapag naghahanap tayo ng trabaho kailangan natin na kumbinsihin ang mga Recruiters na tayo ay tanggapin. Kaya kailangan natin na ipakita ang ating mga kayang gawin, abilidad, kaalaman at kasanayan upang lalong lumaki ang pagkakataon na tayo ay matanggapin sa trabaho.

Kailangan gawin natin lahat ng ating makakaya upang matanggap sa trabaho. Tulad ng isang magaling na sales agent kailangan na handa din tayo na ibenta ang ating mga sarili sa tuwing haharap tayo sa Recruiter.

Ito ang kailangan nating gawin upang mapadali ang pagtanggap sa atin sa trabaho

Ihanda ang Isip

Kailangan mo na ihanda ang iyong pag-iisip bago ka magsimulang maghanap ng trabaho. Ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa pag-iisip kailangan na mag-isip ng positibo kung maghahanap ng trabaho. Kailangan mo magkaroon ng isang tiyak na layunin, sabihin sa iyong sariling na makahahanap ka agad ng trabaho.

Ayusin ang Resume

Ang iyong resume ang iyong pangunahing magagamit upang makahanap agad ng trabaho. Kailangan na maayos ang mga impormasyon na nakalahad dito at iyong mga kakayahan at abilid na magiging kapaipakinabang para sa kompanya.

Magsaliksik

Alamin ang lahat ng tungkol sa kompanyang iyong nais pasukan. Gamitin ang mga search engines upang malamaan kung ano ang industriya o negosyo kinabibilangan ng kompanya, magbasa ng mga artikulo at iba pang impormasyon na hingil sa organisasyong iyong gustong maging bahagi. Maaari ka rin magtanong tanong sa mga taong nakapagtrabaho sa kompanyang iyong gusto pasukan.

Paghandaan ang Interview

Ihanda ang iyong sarili sa interview. Una kailangan na maayos ang iyong pananamit. Pangalawa, mag-isip ng maaari itanong sa iyo sa interview. Himingi ng tulong sa iyong kaibigan o kamag-anak upang makapagsanay sa pagsagot sa mga posibleng itong sa iyo.

Teknolohiya

Gumamit ng mga makabagong paraan tulad ng email, job portal,  Facebook, Twitter, LinkedIn at iba pang  teknolohiya upang mas lumawak ang iyong paghahanap.

Referral

Mag tanong-tanong sa iyong mga kaibigan at kamag-anak upang mas mapadali ang iyong paghahanap ng trabaho. Hingan mo sila ng impormasyon kung saan mas madaling makahanap ng trabaho, o kung saan ka maaaring mag-apply.

Walk-in

Pag pagpunta o pag walk-in ng personal ng sa isang kompanya ng walang abiso ay isang mabisang paraan upang makahanap ng trabaho. Kailangan mo lamang ng lakas ng loob at tiyaga kung gagawin mo ito. Sa ganitong paaraan makakapag sumite ka ng iyong resume sa maraming kompanya, at marahil isa sa mga kompanyang ito ay naghahanap ng isang empleyado na katulad mo.

Ipaalam sa lahat na naghahanap ka ng trabaho

Ipadala mo ang iyong resume sa maraming kompanya, dahil hindi mo alam kung alin sa kanila ang magiging bago mong employer. Banggitin din sa lahat ng iyong kaibigan, kakilala, at kapamilya na naghahanap ka ng trabaho at sabihin sa kanila na kung mayroon silang alam na maaari mong apply-an ay sabihan ka.

Gumamit ng Job Portal

Upang matulungan ka sa iyong paghahanap ng trabaho mabuting gamitin ang opisyal na job portal ng Pilipinas, ang PhilJobNet. Kailangan mo lamang mag sign-in at magrehistro.

Paniwalaan mo ang iyong sariling kakayahan upang makahanap ka agad ng trabaho. Manalig ka at kumilos, mag-apply upang makamit mo ang iyong pangarap na magkaroon ng disenteng hanapbuhay.