Maraming aplikante ang nag-aagawan sa atensiyon ng mga Employer. Kaya mainam na pagbutihin mo ang pagsusulat ng iyong resume upang mapansin kaagad ng mga HR Recruiters ang iyong mga kwalipikasyon gamit ang iyong Resume.

Hindi lamang ang mga pangalan ng mga dati mong employers at pinag-aralan ang dapat na nakasulat sa iyong Resume. Kinakailangan na mayroon ka din ng mga mahahalagang mga bagay tulad ng iyong mga kakayahan na angkop sa iyong trabaho at larangan na gustong pasukan.

Upang lalong lumaki ang iyong pagkakataon na mapansin ng mga HR Recruiters, kailangang makita ang mga ito sa iyong Resume:

  1. Ilagay mo ang mga salitang ginagamit sa loob ng industriyang iyong nais pasukin. Halimbawa, para sa isang Electrical Engineer, ilagay mo ang iyong kaalaman tulad ng Circuit Design and Analysis, Programming Skills (Java, C++ at Basic) at Instrumentation and Electrical Measurements.
  2. Ang iyong kaalaman, kasanayan at tinapos na kurso ay makatutulong ng malaki upang mapansin ka ng mga nagbabasa ng resume.
  3. Ibahagi ang iyong talino at galing, bagaman hindi kailangan na ilagay lahat ng iyong mga gantimpala, kapag mayroon kang bukod tanging parangal sa industriya na iyong kinabibilangan, sigurudahin na
  4. Sabihin kung ano ang iyong maidagdag sa kanilang organisasyon. Dapat na maihayag mo sa papel ang mga bagay na magagawa mo para sa kompanya. Tulad na lamang ng iyong abilidad na makipag usap sa mga kliyente o di naman kaya’y kaalaman  sa mga bagong ‘tools’ sa iyong industriya na kaya mong ituro sa iba.
  5. Mga karanasan sa trabaho. Mahalagang ilagay mo ang iyong mga nakalipas na trabaho na maaari maging tulay upang matanggap ka sa kompanyang nais mo pasukan.

Simple lamang ang dahilan kung bakit dapat gawin mo na hangarin ang mapansin kaagad ang iyong Resume. Ito ay upang mabigyan ka ng pagkakataon ma-interview at mapatunayan na nararapat ka para sa trabaho. Hindi lahat ng iyong nalalaman o kasanayan ay iyong maipapahayag sa iyong interview, ngunit mas mapalalaki mo ang iyong pagkakataon na matanggap kung maisusulat mo ito ng maayos sa iyong resume. Kaya kinakailangan suriin mo ito at ilagay ang  limang mga nararapat na detalye bago mo ito ibahagi sa mga Employers.

Related Article: How to develop a good composure during your Job Interview

Nakatulong ba sa’yo ang artikulong ito? Maari ka rin makatulong sa iba sa pamamagitan ng pag-share ng impormasyon dito gamit ang Facebook, Twitter at LinkedIn.

Photo Credit: Getty Images