Marami sa ating kabataan ang hindi alintana ang pagsasayang ng oras sa tapat ng computer o mobile device. Kung hindi sila busy sa paglalaro ng mga laro tulad ng ‘Mobile Legends’, gumagamit naman sila ng ‘social media’ apps upang manood ng kung ano-anong palabas upang libangin ang sarili.

Dati, ang panonood sa telebisyon ang isa sa pinaka malakas na makaubos ng oras ng mga tao. Ngayon, naging balakid naman sa marami ang sobra sobrang panahon na inuubos sa paggamit ng kanilang mga ‘smartphone’. Malaki sana ang maitutulong ng ating mga ‘smartphones’ upang mapaunlad ang ating sarili kung gagamitin ito ng tama.

Ang oras mo ay tanging sa iyo lamang. Walang sino man na makakapagdikta kung paano mo ito uubusin. Malaya ka sa paggamit nito upang magsaya sa kahit anong paraan-nguni’t sana’y sa tamang panahon. Marahil ito rin ang dahilan kaya nakakaligtaan ng iba ang kahalagahan ng kanilang desisyon. Gugulin mo ito sa mas produktibong paraan upang masimulan ang pag-abot sa gusto mong pangarap.

Kung handa ka na baguhin ang direksyon ng iyong buhay, narito ang ilang paraan upang masimulan mo ang pagpapaunlad ng iyong sarili:

1. Magdesisyon ngayon. Kung taos puso ang iyong pagnanais na magbago ay magiging madali sa iyo ang pagpapasya. Gumawa na kahit isang bagay lamang sa mga oras na ito tungo sa ikabubuti ng iyong iyong sarili.

2. Simulan agad ang iyong nais gawin. Hindi mo kailangang magsanay agad ang pagbabasa, pakikinig, o panonood ng mga bagay na makatutulong para sa iyong pag unlad bilang indibidwal ay malaking bagay na.

3. Maliit na hakbang lamang (Huwag mong bibiglain). Kadalasan sa kagustuhan natin na makakita agad ng resulta sa ating sarili ay napipilitan tayong gawin ang mga bagay na higit na sa nararapat. Hindi maganda ang karanasan na ito dahil kapag nahirapan ka sa iyong ginagawa sa isang partikular na araw ay baka hindi mo na ito gawin sa susunod na mga araw. Kaya ipinapayo na gumawa lang ng maliit na bagay para sa iyong pagbabago sa araw-araw at kung dumating ang oras na kailangan mo higitan ang iyong mga ginagawa ay saka mo lamang ito dagdagan.

4. Mag pursige at huwag titigil. Mahirap man sa simula ay makakasanayan mo rin ang iyong mga bagong gawain. Malalaman mo lamang ito kapag hindi ka na mahihirapan sa paggamit bagong pagsasanay (skill).

5. Responsibilidad mo ang iyong sariling oras. Walang ibang makakapagsabi kung ang dapat mong gawain sa iyong oras. Nguni’t kung ginagamit mo ito sa bagay na walang halaga ay sinasayang mo lamang ito. Kaya naman pinapayon namin na umisip ng paraan upang maisiksik mo ang isang bagay na makapag-papaangat sa iyong estado sa bawat araw. Tulad ng pagbabasa o pag babanat ng buto o ehersisyo o kung ano mang bagay na maaari mo gawin upang hindi lubos na maubos ang iyong oras sa walang kwentang bagay.

6. Sadyain at planuhin mo ang iyong mga dapat na gawin. Sinasabi ng mga eksperto na kung walang direksyon ang iyong araw ay lilipas lamang ito na walang nangyayaring mabuti, nguni’t kung gagawan mo ng direksyon ang iyong bawat galaw ay magkakaroon ito ng mabuting bunga.

7. Ano ang iyong nais na baguhin? Isulat mo ito upang maging tiyak sa iyong isip ang mga bagay na nais mong simulan. Gawin mo ito upang makita mo araw-araw ang mga nais mong makamit na pagbabago sa iyong sarili.

8. Sundin ang iyong nais. Sensitibo ang payo na ito dahil minsan ang gusto mo ay hindi ugma sa iyong estado o kalagayan sa kasalukuyan. Nguni’t kung gagawa ka ng pagbabago sa iyong buhay, kinakailangan na gawin mo ang nasa puso mo upang hindi masayang ang iyong oras. Ang mga bagay na malayo sa iyong puso ay hindi magtatagal kung hindi mo pagtatyagaan ito.

Ikaw lamang ang makakapagpasya kung gusto mong ubusin ang iyong oras sa panonood o paglalaro sa iyong mobile device. Alam namin na hindi madali itigil ang paglalaro o panonood ng mga paborito mong palabas o ‘channels’, dahil iyan na ang pangunahing libangan sa panahon ngayon. Magagawa mo lamang ito sa pamamagitan ng tamang pagpaplano. Maari ka gumawa ng ‘schedule’ sa paggamit; tulad na lamang ng paggamit ng iyong ‘smartphone’ pagkatapos mo maligo sa gabi o di naman kaya’y pagkatapos kumain ng hapunan. Maglaan ng oras upang matuto ng bagong kasanayan lalo na sa mga oras na ikaw ay gising at may lakas pa na matuto.

Related Article: Paano magbuo ng bagong Kasanayan habang nagtatrabaho

May oras pa upang mag-isip at gumawa ng maliit na hakbang patungo sa iyong ikabubuti. Kapag dumating ang oras na kailangan mong unti-unting magbago, alalahanin na tanging ikaw lamang ang may hawak ng iyong oras at kapalaran. Kung ano ang ginagawa mo ngayon ay siya rin ang iyong aanihin pagdating ng panahon.

Basahin ang iba pang mga artikulo tungkol sa Career Advice at Job Hunting Tips sa ating official blog page.

Photo Credit: Getty Images