Masaya ka ba sa iyong trabaho? Mahirap sagutin ang tanong na ito lalo na kung malayo ka sa kasulukuyang trabaho mo ang iyong pinag-aralan. Nguni’t kung nakakatulong ka naman sa ibang tao, sa kahit anong paraan, ay posible mo pa rin masagot ito ng ‘Oo, masaya ako’.

Hindi man ito direktang nakaka-apekto sa mga tao, maging empleyado o parokyano (customers), ay malaki pa rin ang maitutulong mo sa pag-unlad ng iyong organisasyon.¬†Alalahaning may dahilan kung bakit ang iyong mga gawain ay mahalaga. Maaaring hindi mo agad makita ang kahalagahan nito, nguni’t siguradong mayroon. Itong malaking bahagi sa ikagaganda, ikaayos, ikatititwasay at iba pang kadahilan na makatutulong sa mga parokyano o mamimili.

Kaya kung hindi mo pagbubutihiin ang iyong mga gawain, ay hindi magiging maayos ang daloy ng serbisyo at produkto.

Kahalagahan ng bawat Trabaho

Isang halimbawa na lamang ang trabaho bilang ‘Pintor’. Ang kanyang trabaho kung iisipin ay hindi nakakaapekto sa galaw o produksyon sa opisina o sa pabrika. Pero kung hindi niya maayos na gagawin ito, ay tiyak na may epekto ito na hindi kaagad makikita.

Dahil kung hindi niya isasaayos ito, ang gusali o opisina ay hindi magiging kaaya-aya sa paningin ng mga tao o mga parokyano. Madaling dudumi ang mga kisame at dingding at hindi magiging kaaya aya ang opisina, mall, o pabrika. Ano ang maging epekto nito? Maaring maging madalang ang papasok na kliyente at mabawasan ang mamimili sa mall. Higit na mababawasan ang posibleng kita ng organisasyon o kompanya dahil sa marungis na pagka-pintura sa mga ding-ding at kisame. O kaya naman ay dahil sa marungis ang dingding ay hindi magaganyak na maglagak ng pera ang mga mamumuhanan sa kompanya.

Makikita sa halimbawang ito na kahit hindi tahasang nakakapekto ang ating trabaho, at hindi man ganun kalaki ang ating responsibilidad-malaki pa rin ang posibilidad na may epekto pa rin ang ating pagsasagawa ng ating mga trabaho sa paglipas ng panahon.

Related Article: Why some people are happier at their workplace than others

Ang pagpapahalaga sa trabaho ay pagpapahalaga sa iyong Sarili

Huwag ipagsawalang bahala ang iyong trabaho. Wala sa bigat ng trabaho at popularidad ang sukatan kung gaano importante ang iyong hanapbuhay. Pahalagahan mo ito tulad ng pagpapahalaga sa iyong sarili.

Ang iyong sagot kung ikaw ay masaya sa iyong trabaho ay magiging tunay lamang kung may pagpapahalaga ka sa iyong trabaho. Upang maging masaya ka, bigyan mo ng pansin maski ang malilit na bagay, at alamin din ang epekto ng iyong ginawaga sa organisasyon. Lahat ng uri ng trabaho ay maaring makatulong ba o makapinsala. Kung bibigyan mo ng halaga ang bawat gawain at proyekto, ay makikita mo sa huli ang maidudulot nitong kabutihan nito na iyong ikakagalak.

Nguni’t kung may lungkot ka pa rin na nararamdaman dahil may ibang trabaho ka na lubos na napupusuan,¬† ay bukas dapat ang iyong isipan upang makahanap ka din ng bagong trabaho.

Pumunta sa ating Job Search kung nais mo ng maghanap ng bagong trabaho.

Photo Credit: Getty Images