Maraming restaurant o bar ang naghahanap ng magaling na Bartender. Kung nais mong maging isa sa mga empleyado na naghahanapbuhay bilang Bartender, ay mabuting pag-aralan at alamin mo kung ano ano ang mga ginagawa at kinakailangan sa trabahong ito. Narito ang mga karaniwang gawain nila:

 1. Inaasikaso niya ang mga parokyanong dumadating sa bar or restorant. Binibigyan niya ng menu or tinatanong kung ano ang gusto nilang inumin, o inaalok niya ito ng sikat na kahit anong maaari nilang inumin.
 2. Gumagawa at naghahalo ng iba-ibang uri ng inumin. Maaaring mayroon ito alak o wala. Alam niya ang tawag sa mga alak o inuming ito at alam din niya ang tamang timpla para dito.
 3. Responsibilidad din niya ang kulektahin ang mga bayad ng mga parokyano at magbigay ng tamang sukli. Masinop din siya sa pag-gawa ng dokumentasyon para sa mga naiinom ng mga panauhin.
 4. Kasama din sa kanyang resposibilidad ang pag imbentaryo ng mga ingredients. Tinitiyak niyang maaayos ang bar, kumpleto ang mga inumin, may yelo, at ang mga kailangan sangkap ay naroon at madaling makukuha kung sakaling kailanganin.
 5. Siya rin ang inaatasang maglinis ng bar. Tinitiyak niya na malinis ang bar, may malilinis na baso, shot glass at iba pang gamit sa bar.

Bukod sa pag-aaral sa isang training center o sa ilalim ng isang mentor na marunong sa bartending, ay napakahalaga din na taglay ng isang mabuting Bartender ang mga katangiang makatutulong sa kanya upang magampanan ang kanya mga gawain sa loob ng bar.

Narito ang ilan sa mga katangiang makatutulong upang maging mabuting bartender~

 • Malawak ang kaalaman sa pagtitimpla ng alak at iba pang inumin. Alam ang brand names, ang kakaibang tawag at gamit ng bawat alak at timpla ng mga ito.
 • Magaling sa customer service. Dahil ang pagiging bartender ay kabilang sa service industry kaya mabuting maaalam ang isang bartender sa mabuting pakikitungo sa mga tao.
 • Marunong maglinis ng bar at ng mga kagamitan na gagamitin dahil hindi lamang ang paggawa nito ang importante, mahalaga din na maayos at kaaya-aya ang iyong ginagalawang bar.
 • Mabilis kumilos at may pahalaga sa oras ng mga parokyano habang nagagampanan ang mga gawain ng maayos
 • Marunong bumasa ng sitwasyon at kilos ng mga tao sa bar para mapaglingkuran at mabigyan ng tamang serbiso ang mga parokyano.

At ang ilan naman sa mga mabuting kaugalian ng isang bartender, na ibinahagi din ng isang ganap na bartender ay ang mga sumusunod~

 • Pumapasok sa tamang oras. Maaaring sa pagnanais na magsimula agad ng trabaho ay makalimutan mo ang pagsulat o mag log in ng oras ng simula ng trabaho.
 • Inaayos ang pera o binibilang ang panukli bago magsimula ang trabaho sa araw o gabi na iyon. Paraan ito upang malaman mo kung tama ang pera na naka-deklara, at kung kulang ito ay maaari mo itong sabihin sa manager upang ito ay maiwasto.
 • Nililinis ang lugar na ginagalawan. Tinitiyak na malinis ang lugar bago magsimula ng trabaho, habang gumagawa ay naglilinis din sa bar at pagkatapos maging pagkatapos ng bar operations.
 • Sinisigurong maayos ang mga gagamitin sa bar. Ang mga water dispenser, juice o soft drinks, tinitiyak na may sapat na yelo at mga condiments na gagamitin sa pahahanda ng mga orders.
 • Tinitiyak na sapat ang stock ng alak, beer at iba pang inumin bago pa dumating ang mga customers. Inaayos ang iba pang kagamitan at pagkain na iyong gagamitin sa bar.
 • Marunong mag-alok ng inumin o ng promo sa bar para sa mga customers at sa ikalalakas ng benta ng bar.

Related Podcast Episode: Buhay at Hanapbuhay Episode 123 & Episode 124

Nawa’y makatulong ang mga impormasyon na ito sa upang ikaw ay maging ganap na bartender. Para sa iba pang katulad na artikulo, maaari kang maghanap dito sa ating ‘Career Advice’ at ‘Job Hunting‘ tips seksyon sa ating website.

Photo Credit: Getty Images