Kung sa araw-araw ay paulit-ulit mong ginagawa ng maayos ang iyong trabaho sa abot ng iyong makakaya, ay maaring mapaghuhusayan mo ito sa lalong madaling panahon.

Sa ating trabaho, mayroon tayong mga bagay na ginagawa na paulit-ulit. Ang kahusayan natin samakatuwid ay hindi lamang isang gawain, kundi isang kaugalian. – Aristotle

Ngunit sa kabilang banda, kung hindi mo ginagawa ng maayos ang iyong mga gawain- sa pamamagitan ng pagiging pabaya, pagsasawalang bahala at inaasa mo lamang ang iyong gawain sa iba, ay lalantad naman ang hindi kanais-nais sa iyong trabaho.

Narito ang ilang suhestiyon na iyong maaaring gawin upang mapaghusay mo ang iyong trabaho

  1. Pag-aralan ng mabuti ang inyong produkto o serbisyo. Ang pag alam sa lahat ng bagay tungkol sa iyong pinapasukan ay malaki ang matutulong sa iyo bilang trabahador.
  2. Alamin ang tamang proseso ng paggawa at sundin ito. Kapag sinundan mo ang nakalatag na plano ng kompanya ay maayos mong magagawa ang iyong mga gawain at obligasyon.
  3. Ayon sa mga eksperto, gawin muna dapat ang pinakomplekado o pinakamahirap na bagay o gawain, bago simulan ang ibang mga bagay na madali lamang gawin.
  4. Planuhin ang iyong paggawa ng iyong trabaho bawat araw. Ang pagkakaroon ng sinusundan na gabay ay makatutulong na makapagbigay ng direksyon sa iyong mga ginagawa.
  5. Simulan at tapusin ang isang gawain bago asikasuhin ang bagong proyekto. Isa-isahin ang mga pinaka importanteng bagay upang matapos mo ang iyong trabaho ng mabuti.
  6. Huwag ikumpara ang sarili sa iba. Ang iyong pagnanais na maging magaling sa iyong ginagawa ay sarili mong kagustuhan. Lahat tayo ay may kanya-kanya gustong makamit sa paghahanap-buhay.

Hindi madali maabot ang perpeksyon sa iyong mga ginagawa. Sa katunayan, para sa karamihan maaring hindi ito posible. Depende ito sa iyong perspektibo kung ano ang dapat o tama dahil iba-iba ang ating pamantayan at adhikain. Ang maganda sa pagnanais na mapataas ang antas ng iyong ginagawa ay makatutulong sa iyo bilang tao at manggagawa.

Related Article: Payo upang maging mas mabuting Empleyado

Naghahanap ka pa ba ng ibang artikulo? Maari mo basahin ang iba’t ibang artikulo natin tungkol sa Career Advice at Paghahanap ng Trabaho.

Photo Credit: Getty Images