Marahil ang unang-unang pumasok na kasagutan sa iyong isip ay ‘pera’, lalo na’t kung ikaw ay may sariling pamilya at may mga pinag-aaral na. Hindi maikakaila ang kahalagahan ng pera sa ating buhay dahil kailangan naman talaga ito upang may pang tustos ng mga gastusin at mabuhay ng marangal. Ngunit para sa iba, nakikita na rin nila na ‘oras’ ang mas mahalaga sa kanilang buhay.

Bakit kaya mahalaga ang Oras para sa kanila?

Kumuha tayo ng panayam sa ilang mga taong nagsabi nito at para sa kanila, ang oras ay mas mahalaga dahil kapag ito ay iyong nawaldas ay hindi na muling maibabalik pa. Sa kabilang banda naman ay ang pera ay maaari pang pagsikapan at kitain muli sa tamang paraan.

Para sa iba marahil mas mahalaga ang pera dahil dito ay mabibili natin ang ating gusto at pambayad sa ating mga pangangailangan at pampuno sa ating mga kakulangang pinansiyal.

Hindi na natin kailangang tanungin kung bakit mahalaga ang salipi dahil ito ay para sa panustos sa halos lahat ng ating mga pangangailangan.

Ang oras ay hindi naibabalik dahil sa paglipas ng panahon

Sa ating paggawa, pinag-uukulan natin ng pansin, lakas, panahon at oras ang ating mga proyekto o adhikain. Sa huli ay maaari ito tumbasan ng salapi. Ang paggugol natin ng panahon upang maisagawa ang ating tungkulin ang siyang dahilan kaya tayo ay may kabayaran. Kung ating iisipin ng mabuti, masasabi natin na mas mahalaga ang panahon sa pera.

Ang kahalagahan ng salapi ay agad nating makikita, pero ang paglipas ng oras ay maaring mahirap makita lalo na kung ikaw ay hindi pa ganoong katagal nagtatrabaho.

Kailangang panghawakan mo ang bawat sandali at huwag hayaan na ito ay lumipas. Planuhin ang bawat araw upang magamit mo ito para sa iyong ikabubuti. Kung mayroon kang gustong gawin na trabaho, huwag aksayahin ang panahon at laging gumawa ng mga hakbang upang makamit ang trabahong ninanais mo.

At laging panghawakan ang kasabihang, “Ang oras na iyong ginugol para sa mga bagay na iyong mahal gawin, ay hindi kailanman nasayang”.

Sana ay nakatulong sa’yo ang artikulong ito. Para sa iba pang mga artikulo tungkol sa paghahanapbuhay, pumunta lamang sa ating Career Advice at Job Hunting tips section.