Karamihan sa atin ay nagnanais na gumawa ng isang aktibidad na makatutulong sa ating ikauunlad bilang manggagawa. Upang magkaron ng bagong kasanayan, kinakailangan magbasa ng libro o kumuha ng impormasyon sa internet na makapagbibigay ng kaalaman hinggil sa bagong kakayahan na ito. Halimbawa na lamang ang mga kasanayan sa pag didisenyo, pag gamit ng ‘power tools’, pag sasalita sa harap ng tao, o di naman kaya’y pag program sa paggamit ng mga bagong computer languages.

Mahirap sa simula ang isang gawain lalo na kung ito ay hindi mo ginagawa ng madalas, o gagawin mo pa lamang ito sa unang pagkakataon. Ngunit may mga ekspertong nagsasabing madali lamang ang bumuo ng isang pag-uugali kung hihimayin mo ito at gagawing simple ang mga hakbang.

Ito ang ginagawa ng ilang mga matagumpay na nakabuo ng bagong pag-uugali sa trabaho

  • Ginawa nilang madali ang pagtupad o paggawa ng isang gawain. Kung nais mong magbasa ng libro o manood ng ‘Youtube‘ videos ay maaring ilagay and iyong aklat at ‘smartphone’ malapit sa iyong la mesa kung saan madali mo itong makita at mabuklat kapag ‘break time’ na. Kailangan din iwasan ang mga bagay na maaring maging dahilan upang maubos ang iyong oras tulad ng paglalaro ng mga sikat na mga mobile games o panonood ng mga ‘tv series’.
  • Sinimulan nila sa maliliit na gawain. Hindi kailangan na gumawa ka ng marami sa iyong unang araw kailangan lamang ay masimulan mo at maging pamilyar ka muna sa gawaing ito.
  • Bigyan ng saglit upang masanay ka na. Kung gagawin mo ito ng isa o dalawang oras, ay malamang mahirapan ka. Bigyan ang sarili ng saglit na sandali upang gawin ito. Maaring minu-minuto sa unanga mga araw at gawin kinse hanggang kalahating oras hanggang sa ikaw ay maging pamilyar at komportable na dito.
  • Gawin ito araw-araw upang masanay ka.  Ang pagsasagawa ng bagong tungkulin ay makatutulong upang ito ay maging kaugalian o kasanayan (habit). Ito ang pinaka magandang paraan upang maging ganap na parte ito ng iyong sistema.
  • Makatutulong din kung ito ay gagawin mo sa isang takdang oras. Halimbawa sa pagsapit ng alas dose ng tanghali ikaw ay magtatanghalian, at kapag ika- isa na ng hapon ay magpapadala ka ng mga email [sulatroniko] sa inyong mga parokyano upang kumustahin sila o mag-alok ng inyong mga produkto.

Hindi mo kinakailangang biglain ang pagbabago o paggawa ng isang bagong kaugalian sa trabaho. Unti-unti lamang ngunit tuloy-tuloy at magtatagumpay ka sa pagbuo ng bagong kaugalian.

Nais mo pa ba makapagbasa ng ibang mga artikulo? Puntahan ang ating Job Hunting Tips kung ikaw ay isang Jobseeker at ang ating Career Advice secton kung ikaw naman ay isa ng Empleyado.

Photo Credit: Getty Images