Alam natin na nagsisimula ang lahat sa isip. Ang mga naglalakihang gusali na nakikita natin sa lungsod ay resulta ng imahinasyon, pagnanais, plano, pagsasaliksik, at hindi mabilang na gawa at mga gawain sa likod nito.

Tulad ng pagpa-plano para maitayo ang isang malaking gusali, mabuti rin na simulan natin sa isip ang ating adhikaing matanggap sa trabaho.

Maaari mong balikan ang ating artikulo¬†“Mga paraan upang madaling makahanap ng trabaho”¬†upang maging malinaw sa iyo ang mga hakbang na kailangang gawin upang matanggap sa trabahong gusto mo.

Paano nga ba matanggap sa gusto mong trabaho?

Ngayon itutuon natin ang ating pansin sa pagpapatibay at pagpapatatag sa iyong adhikain na matanggap sa trabahong iyong nais at hindi lamang sa kung anong trabaho lamang na iyong makita sa mga online job ads o sa mga pahayagan.

Kailangan na mabuo sa iyong isipan ang iyong sariling imahe na naghahanapbuhay, maaaring nakikita mo ang iyong sarili sa loob ng isang opisina o kaya naman ay naman sa isang pook ng hanapbuhay kung saan ikaw ay masaya at produktibong gumagawa.

Bumuo ka ng iyong sariling larawan sa iyong isip. Isang imahe ng trabaho na iyong gusto, at isip mo ito araw-araw.

Paano ito simulan

Kung maaari ay magtalaga ng takdang oras sa isang araw upang gawin mo ito. Halimbawa, tuwing ika siyam ng gabi ay isulat mo ang titulo o ang job description ng iyong pangarap na trabaho sa iyong kwaderno.

Isa-isip mo ang hanapbuhay na iyong nais gawin, ang mga aktibidad na iyong ginagawa. Hindi naman kailangan na gawin mo ito ng matagal, kailangang lang maglaan ka ng kahit ilang minuto para dito araw-araw, sabihin nating mga lima hanggang sampung minuto ay sapat na.

Pagsasanay ang kailangan upang maging malinaw sa iyong isip ang imahe na iyong nais mabuo. Makatutulong ang pasusulat nito sa papel, o sa iyong mobile device.

Kung maaari ay sa bawat oras ay paghandaan mo sa iyong isipan ang hanapbuhay na iyong nais na makamit ay iyong gawin upang dumating ang panahon na maging malinaw sa iyong isip ang hanapbuhay na iyong nais pasukin.

May kalip din dapat itong gawa upang sa tamang panahon ay makapasok ka sa iyong pangarap ng trabaho. At hindi lamang kung ano ang trabahong bakante na iyong madaling mapapasukan. Kung hindi naman ay kailangan lang na bigyan mo ito na kaunting oras kada araw.

Isabuhay ang laman ng Isip

Mahalaga na malinaw sa iyong isip ang trabaho o gawain na iyong higit na gusto sa lahat. Tulad din ng pagtatayo ng isang gusali, nagsimula ito sa isip, paguhit ng plano, pag-uusap ng mga taong bumubuo dito tulad ng arkitekto, inhinyero, at mga may-ari, pagpupulong upang mabuo ang proyekto, umpisa ng paggawa, hanggang sa matapos ang ito. Kailangan na magsimula sa iyong isip ang iyong pagnanais na makahanap ng trabaho at sa huli ang katuparan na makapasok at makapaghanapbuhay.

Nakatulong ba ang artikulong ito? Kung nais mo pa makapag basa ng ibang mga artikulo tungkol sa paghahanapbuhay, pumunta lamang sa ating Career Advice at Jobseeker Tips.

Photo Credit: Getty Images