Marahil dahil sa tagal mo na sa pagtatrabaho, nakakalimutan mo na rin minsan suriin ng maigi ang mga iba’t ibang bagay upang gumanda ang iyong estado sa kompanya at maging mabuting empleyado.

Marami tayong pwedeng magawa upang maging mas mabuting empleyado. Maaari natin itong simulan sa mga bagay na kinakailangan ng ating pansin.

Narito ang mga bagay-bagay na maaaring alam mo na, nguni’t nakakalimutan mong gawin:

  1. Ituon ang pansin sa mga mahahalagang bagay sa loob ng trabaho. Dahil maraming mga bagay na iyong maaaring bigyan ng pansin, mabuting ilaan mo na lamang ang iyong oras sa mga gawain o proyekto na pinapatapos sa iyo. Ito ang iyong mga natatanging obligasyon sa iyong trabaho. Huwag pagtuunan ng pansin ang mga bagay na walang kinalaman sa iyong trabaho. Nandiyan ang mga personal na mga bagay na pinag-uusapan sa opisina tulad ng basketball, showbiz at politika. Maaring makipag usap tungkol sa mga ito tuwing ‘break time’ pero madalas ay nagiging natural na sa atin ang usapan habang nagtatrabaho pa na nagiging dahilan upang makaligtaan natin ang ilang detalye at kalidad ng ating mga trabaho.
  2. Alamin ang mga bagay na dapat mong inuuna. Huwag mag alangan makipag ugnayan sa mga namumuno sa inyong organisasyon upang matukoy ito. Mas maigi din na magkaron ka ng gabay sa tamang direksyon upang maagapan ang pagkalito sa iyong mga gawain. Unahin ang mga bagay na kinakailangan para sa’yo at isunod lamang ang mga karagdagang responsibilidad.
  3. Patuloy na pag-aaral ng mga bagay na maaaring makatulong sa trabaho. Sa panahon ngayon mas madali na ang magsaliksik at mag-aral ng mga bagay na makakapagpabuti ng iyong trabaho dahil sa babasahin, videos at tutorial na iyong makikita sa internet. Kailangan lang bigyan ito ng oras at tamang pag pupursige upang matutunan ang mga kaalaman o kasayanan na iyong magagamit sa pagpapabuti ng iyong gawain.
  4. Ang pagbibigay ng malasakit at pagmamahal sa anumang iyong ginagawa sa loob ng trabaho ay malaki ang maitutulong upang ikaw ay maging mabuting trabahante.

Marami pang ibang maaaring gawin para maging mas mapabuti mo ang iyong gawain sa trabaho, isa na dyan ang pagiging masunurin sa mga alituntunin at patakaran ng kompanya.

Maaaring mong simulan ang alin man sa mga payong ito upang masimulan mo ang pagpapabuti ng iyong trabaho.

Nakatulong ba ang artikulong ito? May mga iba pa tayong mga artikulong maari mong mabasa at maibahagi. Pumunta lamang sa ating ‘Career Advice‘ at ‘Employee Tips‘ section.

Photo Credit: Getty Images