Marami ng mga bagong trabaho sa larangan ng Information Technology (IT) ngayon. Kung dati ay mga trabahong may kinalaman lamang sa programming at networking lamang ang mga naririnig ninyo, ngayon ay mayroon ng tinatawag na Full Stack Web Developer. Upang masabing kaya mo maging full stack developer, kinakailangan mong kayanin ang mga sumusunod na mga responsibilidad:

  1. Kaya mo dapat mamahala ng mga database, servers, programs o programming (back end) ng isang proyekto o sistema ng isang organisasyon.
  2. Alam mo dapat ang simula, gitna, at dulo ng isang programa o sistema siya rin ang namamahala ng lahat ng mga may kinalaman dito sa pook sapot (website) o website ng isang kompanya.
  3. Maalam siya sa programs na tulad ng Perl, PHP, Ruby, Python, C, JAVA, at iba pa (as of 2019).
  4. Marunong din siyang magdesenyo (front end) at pinangangalagaan din niya ang integridad ng kanyang mga ginagawang proyekto.

Ngayong mayroon na tayong kaalaman tungkol sa ginagawa ng isang taong may ganitong trabaho. Maaari na nating pag-usapan kung ano ang mga katangian ng empleyadong may ganitong gawain.

Alamin din natin kung ano ano ang mga katangian ng isang taong may ganitong katungkulan:

  • Malawak ang kanyang pag-iisip tungkol sa kanyang trabaho, iniisip niya ang bawat anggulo ng kanyang ginagawang proyekto ang maaaring maging mali o suliranin at kung paaano ito magtatagumpay.
  • Malikhain din ang kanyang pag-iisip pagdating sa paggawa ng mga disenyo, pang-akit sa mga customers o parokyano at pangangala sa pook sapot o website.
  • Marunong din siyang makipag ugnayan na sa mga taong kasama sa proyekto lalo na sa mga may-ari o mga nagpapagawa.
  • Patuloy ang kanyang pasasaliksik para sa mga makabagong paraan at teknolohiya na mas makapagpapabuti sa kanyang mga ginagawa.
  • At ang huli ay ang katangian ng maayos na pangangasiwa ng oras upang matapos sa takdang panahon ang mga gawain.

Sana ay mayroon kayong natutunan sa artikulong ito. Kung nais ninyong marinig ang ating podcast, maaari niyong pakinggan ang ating recent episode tungkol sa pagiging Full Stack Web developer. Marami na rin tayong iba pang mga panayam sa ibang mga ganap na larangan ng pagtatrabaho.

Para sa iba pa ng mga artikulong maaring makatulong sa’yo, maaring pumunta sa ating official blog page tungkol sa Career Advice.

Photo Credit: Getty Images