Malaking bagay ang paniniwala sa sarili. Dahil kung hindi ka naniniwala na makahahanap ka ng trabaho ay hindi ka nga makakahanap nito. Sa kabilang banda, kung ikaw naman ay naniniwala na magkakaroon ka ng trabaho ay mas lalaki ang pagkakataon na makapasok ka kaagad sa kumpanyang maniniwala sa iyong kakayahan. Kadalasan naman, makakahanap ka ng trabaho kung patuloy kang naniniwala sa iyong kakayahan. Buo ba ang tiwala mo sa iyong sarili?

Ang paniniwala sa sarili ang susi kung nais mong matanggap sa trabaho, dahil hindi makatutulong ang iyong pinag-aralan, o kasanayan kung wala kang kumpyansa sa sarili, ngunit hindi natin isinasa isang tabi ang pag-aaral at pagsasanay kailangan lamang na may kalakip na tiwala sa sarili ang paghahanap ng trabaho.

Una sa lahat kailangan mong ingat ang iyong kumpyansa sa iyong sarili at ito ang ilan sa paraan upang ito ay iyong magawa:

  1. Sabihin mo sa sarili mo na kaya mo. Isipin mo na kabilang ka na sa nais pasukan kahit na hindi ka pa nakakapasok.
  2. Maghanda para sa iyong Job Interview. alamin ang lahat na iyong maaaring malaman tungkol sa trabaho, kumpanya at industriya na iyong naisip pasukin.
  3. Ayusin ang iyong resume. Ilagay ang lahat ng iyong karanasan, kasanayan at pinag-aralan na nakahanay sa trabahong iyong nais pasukan.
  4. Laging magbaon ng ngiti. Maaaring maliit na bagay lamang ito para sa iyo ngunit kung sasanayin mo ang sarili mo na ngumiti hindi lamang dahil sa gusto mong makahanap ng trabaho ngunit para na rin sa iyong ikabubuti bilang tao.

May iba pang paraan upang maitaas ang iyong tiwala. Subukan mo din gawin ang kahit isa sa mga mungkahing ito upang makahanap ka ng trabaho.

Maaaring sabihin na kung nakapag-aral ka o nakapagsanay para sa trabahong gusto mong pasukan upang mas higit na tumaas ang pagkakataon na pumasa at makapaghanapbuhay. Pagdating sa usaping tiwala sa iyong kakayahan at sarili na kaya mo ang mga gawain at responsibilidad sa nais mong trabaho, sikapin mo lamang na iangat ang iyong kumpyansa sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagdagdag mga bagong kakayahan kung kulang pa ito o di naman kaya’y kilalanin pa ng mabuti ang mga kinakailangan sa larangan ng trabaho na gusto mong pasukan.

Nakutulong ba ang artikulong ito? Maari mo din basahin ang mga iba pa nating artikulo dito tungkol sa Job Hunting at Job Application.

Photo Credit: Getty Images