Dito sa ating bansa, bukod sa linguwaheng iyong kinalakihan sa lalawigan, ay mayroon tayong obligasyon na matutunan ang Filipino at Ingles na madalas na ginagamit sa paghahanapbuhay. Habang ang Ingles ay binibigyan ng mas matinding diin para gamitin sa mga trabaho sa opisina, kinakailangan din naman nating bigyan ng pansin ang wikang Filipino dahil ito ang mas madalas gamitin sa karamihan na mga uri ng trabaho.

Bakit mahalaga na aralin natin ang sariling wikang Filipino at ang wikang Ingles?

Narito ang mga mahahalagang dahilan:

  1. Upang mapadali ang pakikipag usap at pakikitungo sa mga tao sa loob ng trabaho at labas ng trabaho.
  2. Ang mga sulat o email at iba pang pakikipag-ugnayan ay mas maiintindihan ng makakabasa.
  3. Mas tumatalas ang pag-iisip, pagawa ng mga hakbang at iba pang may kinalaman sa mabuting pakikitungo sa loob ng lugar ng hanapbuhay kung maayos ang iyong kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino at Ingles.
  4. Umaangat din ang kasanayan na gumawa ng higit sa isang bagay habang na sa trabaho sapagkat mataas ang iyong kompiyansa sa sarili.

Mahalaga ang pag-aaral ng ating sariling wika ngunit mahalaga din na marunong ka magsalita ng Ingles na madalas ginagamit sa sa pakikitungo sa mga kliyente at kasama sa hanapbuhay. Mabuti na marunong tayong magkipag-ugnayan sa panulat man o berbal sa dalawang wikang ito, Ingles at Filipino upang maging mas epektibo sa trabaho.

Nagustuhan mo ba ang artikulong ito? Pumunta sa ating Career Advice at Job Hunting Tips blog section upang makapag basa pa ng mga karagdagang kaalaman.

Photo Credit: Getty Images