Kung ikaw ay nahihirapan ka maghanap ng trabaho at ilang buwan ka nang nagpupursige ngunit di ka pa rin natatanggap ay maaaring mayroon kang ginagawa, nasasabi o hindi nasasabi sa iyong mga interview kaya nangyayari ito.

Sa kabilang banda naman ay may mga naghahanap ng trabaho na pinipili ng mabuti ang kanilang nais pasukan at dahil sa hindi ito ugma sa kanilang gusto ay hindi sila nakakahanap kaagad ng trabaho, tumatagal ito ng ilang linggo, buwan, minsan ay ilang taon.

Mahalaga ang makahanap ng trabahong naaangkop sa iyo ngunit mahalaga din na magkaroon ka ng hanapbuhay na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Kung nahihirapan ka sa iyong paghahanap ng trabaho ay maaaring labis na pinahahalagahan mo ang kahalagahan na makahanap ng trabaho na angkop sa iyo, imbes na makahanap lamang ng mapapasukan upang mapunuan ang iyong mga pang-araw araw na mga pangangailangan.

Mabuti na makahanap ka ng tamang trabaho na makapagpapasaya sa iyo at makakapagpaunlad ng iyong estado sa ng buhay, ngunit mainam din na bigyan ng pansin ang iyong mga dagliang pangangailangan.

Sakaling makahanap ka ng trabaho na hindi angkop sa iyong kaalaman o pinag-aralan ay dahan-dahan ka munang humanap ng paraan upang makuha ang iyong pinpangarap na trabaho. Sa ganitong paraan ay hindi masasayang ang iyong oras sa paghahanap ng trabaho na swak sa iyo.

Madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Kaya mas maiging gawin mo ang tatlong bagay na mga ito upang makahanap agad ng trabaho na kahanay ng iyong tinapos, pinag-aralan at pinagsanayan:

  1. Ilista ang iba’t ibang klase ng trabaho na dikit sa iyong pinag-aralan o pinagsanayan.
  2. Magtanong-tanong sa mga kaibigan mong nasa larangan na iyong nais pasukan upang kapag nakaroon ng bakanteng posisyon ay maaari mong subukan ang pag-aaply.
  3. Gamitin ang internet, social media at pati na rin ang PhilJobNet upang mas maging madali ang iyong paghahanap ng trabaho.

Marami pang ibang paraan upang makahanap ng trabahong nakahanay sa iyong tinapos o pinagsanayan. Minsan kailangan lamang na huwag masyadong maging mapili sa paghahanap ng trabaho, at kung sa huli ay makahanap na ng mapapasukan ay lalong paigtingin ang iyong mga kaalaman at huwag titigil sa paghahanap ng trabahong naaangkop sa iyong tinapos at hilig.

Hangad namin ang iyong tagumpay sa paghahanap ng trabaho, magrehistro sa PhilJobNet upang mas madali kang matanggap bilang Manggagawa.

Photo Credit: Getty Images