Minsan, dahil na rin sa kagustuhan natin maging tapat at makapaglahad ng ating mga karanasan sa trabaho, ay maaring tayo pa ang mapahamak. Kaya kinakailangan na maging mapili sa mga salitang bibitawan sa iyong interview.

Ang mga interviewer ay madalas magtanong tungkol sa ating karanasan sa trabaho. Hindi naman masama ang mag kwento tungkol sa iyong pinagdaanang trabaho. Kailangan lamang ay umiwas sa pagsasalaysay ng sobra sobra lalo na kung may laman itong mga masamang karanasan.

Umiwas sa paglalahad ng iyong saloobin tungkol sa mga bagay na maaring hindi naging maganda ang iyong karanasan. Maging mapili din sa iyong mga ibabahaging mga pinagdaanan. Hanggang sa maari ay ihanda mo na ang mga kwentong ito upang lalong maging malinaw din ang iyong paglalahad nito. Tanggalin mo na rin ang ibang detalyeng hindi naman kinakailangan ng ilahad.

Linawin ang Sarili kung kinakailangan

Tandaan, kalakip din ang pagbabahagi ng mga kwentong ito ang hindi inaasahang pagsasabi ng masasamang bagay na naganap sa iyo at maaring magtunog negatibo ka habang sinasabi mo ito. Halimbawa na lamang ay kung sinabi mong, “Lagi kayong pinag O-Overtime sa dati mong pinapasukan”, kaya mo gusto maghanap ng panibagong trabaho. Magandang segundahan mo kaagad ito ng kalakip na positibong dahilan, tulad ng “ayaw mong maubos ang oras mo para sa pamilya mo” at “ayaw mo din malagay sa peligro ang iyong kalusugan” pero ‘willing’ ka naman talaga mag Overtime basta hindi ito araw araw. Sundan mo lagi ng positibo ang isang negatibong bagay sa iyong ibinabahaging kwento.

Magbahagi ng iyong ‘Negatibong’ karanasan kung kinakailangan lamang

Bahagya lamang ang pagkakaiba ng pagiging tapat at sa pagiging negatibo. Kung hindi ka maingat ay malamang hindi maging maganda ang impresyon sa’yo. Ihanda mo ang iyon sarili at upang maiwasan na maging reklamo ang ibinabahagi mong karanasan o din naman kaya’y magsabi ng hindi maganda labas sa dati mong ‘Employer’.

Laging maging maingat sa mga salitang iyong gagamitin. Sabihin mo lamang ang iyong mga masamang karanasan kung ito ay tatanungin. Kung hindi naman ito tinatanong, mas maganda kung ibahagi mo na lamang ang mga positibong bagay at iwasan mo na lamang balikan ang hindi magagandang karanasan.

Hangad namin na matulungan ka sa iyong paghahanap ng trabaho. Kung naghahanap ka pa ng mga karagdagang kaalaman sa paghahanap ng trabaho, maaring pumunta sa ating Career Advice at Job Hunting Tips upang makapag basa ka pa ng ibang artikulo.

PHOTO CREDIT: Getty Images