Hindi lahat ng naghahanap ng trabaho ay nakakahanap agad ng mapapasukan. Normal lamang ito at halos lahat naman sa atin ay dumadaan din sa ganitong yugto. Kung nahihirapan ka sa paghahanap ng trabaho, hindi lamang isa o dalawa ang posibleng dahilan kung bakit hindi ka natanggap sa trabaho. Kinakailangang bukas ang iyong isipan upang malaman ang mga posibleng dahilan kung bakit hindi mo nakuha ang isang posisyon na iyong inapplyan sa pamamagitan ng paggunita sa iyong mga sagot at reaksyon ng interviewer dito.

Narito ang sampung mga bagay na maaring maging kadahilanan kung bakit hindi ka nakuha sa isang trabahong iyong inapplyan:

  1. Hindi pa sapat ang pinag-aralan o hindi ugma ang pinag-aralan sa trabaho. Maaring kulang pa ang iyong pinag-aralan o hindi swak ang iyong kurso sa trabahong gusto mo. Nasa diskresyon pa rin ng Employers ang pagtanggap ng Empleyado lalo na pagdating sa antas ng kanilang pinag-aralan.
  2. Wala o hindi sapat na kasanayan para sa trabahong gustong pasukin. Madalas ay inaakala natin na ayos lang ang wala pa masyadong karanasan sa ibang kasanayan sa isang trabaho, nguni’t ang ibang trabaho ay nangangailangan ng lubos na pagsasanay upang maging kampante ang mga Employers sa kanilang mga Empleyado.
  3. Kulang ang kumpyansa sa sarili. Kung ang trabaho ay nangangailangan ng sapat na kumpyansa upang humarap sa ibang tao o di naman kaya’y upang sunurin ng mga empleyado, ngangailangan na maipakita mo ito. Kung nakulangan sila ay maaring maging dahilan ito upang ikaw ay tanggihan bilang aplikante.
  4. Karapat-dapat na pag-uugali. May mga bagay na nangangailangan ng nararapat na kaugalian. Tulad ng pagiging metikuloso sa detalye upang maging Clerk sa opisina. O di naman kaya’y pagiging masayahin at matulungin kung ang trabaho ay pagiging Receptionist.
  5. Maling industriya ang pinapasok. Hindi dahil ikaw ay isang Salesperson sa mga tindahan ng damit ay matatanggap ka na rin bilang isang Salesperson sa isang Real Estate company. Kung magkaiba ang industriya ay marahil magkaiba din ang mga kinakailangang kasanayan.
  6. Kulang o walang karanasan sa papasuking trabaho. Makikita naman ito kalimitan sa Job Opening advertisement kung nangangailangan ng partikular na years of experience sa larangan ng trabaho. Kung alam mo na wala ka pa nito, ay huwag mo ng subukan applyan ang trabaho.
  7. Hindi marunong sumagot ng tama sa interview. Maaring nagkamali sa paraan ng pagsagot at hindi ito nagustuhan ng interviewer. Di naman kaya’y hindi mo nasabi ng maayos ang iyong saloobin tungkol sa ibang bagay. Maigi magsanay ka ng tamang paraan sa pagsagot upang maging mas maayos ang iyong pagsagot sa mga katanungan.
  8. Pananamit at pagdadala ng sarili. Mahalagang bagayan mo ang pananamit ng mga Empleyado na sa kumpanya. Iwasan     ang matitingkad na kulay at mag suot ng damit na maginhawa lalo na’t mainit lagi ang natural na panahon sa atin. Magdala ng ‘jacket’ kung sakaling malamig sa opisinang pupuntahan mo.
  9. Kakulangan sa paghahanda, tulad ng pag-alam sa lahat ng impormasyon ng kompanya.  Ilaan ang ilang minuto upang alamin ang kompanya. Huwag na huwag kang pupunta ng isang Job Interview na wala kang ideya kung ano ang serbisyo at produkto ng kompanyang iyong pinapasukan.
  10. Ihanda at ayusin ang iyong Resume. Siguraduhin na alam mo ang laman ng iyong Resume. Kilatisin mo ng maigi ang iyong resume at ilahad ang mahahalagang detalye na may kinalaman sa trabahong iyong inaaplyan.

Recommended Article: Job Interview Tips

Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit di ka natatanggap sa trabaho. Maaring mayroong isa o dalawang dahilan kung bakit ka hindi ka natanggap sa isang trabaho nguni’t mas maiging suriin mo muna ng mabuti ang nakapaskil na ‘Job Opening’ kung swak nga ba ito para sa’yo bago mo pa ito applyan. Ang mahalaga ay handa kang ayusin ang pagkukulang mo kung mayroon. Alalahaning ang iyong pagkatao, kasanayan at iyong kaalaman ang kailangan na makita ng recruiter upang mag-desisyon sila tanggapin ka.

Photo Credit: Getty Images