Para sa mga nag-aaral pa lamang ng kursong ‘Medicine’, narito ang ilang mga ginawa ng mga matagumpay na nakapagtapos at ngayon ay kasalukuyan ng nagsisilbi bilang doktor. Ang estudyanteng nais maging doktor ay kinakailangang magkaron ng mga mahahalagang katangian upang maging matagumpay.

Bago ka magsimula sa kursong ito, maganda kung sagutin mo muna ang ilang mga tanong at pag-isipan mo na ng mabuti kung nasa iyo na ba ang ilang mga katangian na kinakailangan para matapos ito. Tingnan at suriin kung ano ang iyong mga saloobin tungkol sa mga bagay na ito:

  1. Bakit mo nga ba gustong kunin ito? Kaya ka ba nag-aaral nito ay upang upang makatulong sa maraming tao dito sa ating bayan o para lamang magkaron ng disenteng hanapbuhay? Marahil ang mas makakapag hikayat sa iyo upang makapagtapos nito ay ang pagkakaron ng mas malalim na dahilan- hindi lamang ang salapi.
  2. Naglalaan ka ba ng oras para sa iyong mga aralin? Sa tuwing sasapit ang oras ng pag-aaral ay magiging mas madali sa iyo ang pag-aaral dahil may nakalaan na oras para dito. Ang pagiging doktor ay nangangailangan ng matinding oras.
  3. Kaya mo ba gawing mas simple ang mga bagay o mga terminolohiya na iyong nababasa o napag-aaralan? Sa pamamagitan nito ay mas maiintindihan mo ang mga komplikadong terminolohiya at magiging bahagi ito ng iyong bokabolaryo.
  4. Pagiging Black and White. Tanungin mo ang iyong sariling kung ano ang pagkakaiba ng mga konsepto o ng pamamaraan na iyong inaaral laban sa ibang iyong napag-aralan na upang mas maintindihan mo ang aplikasyon nito.
  5. Kaya mo ba mag-aral araw-araw? Tulad ng isang musikero na nag-eensayo araw-araw o isang basketbolista, ang isang nag-aaral ng medisina ay kinakailangan din ng nararapat na ensayo. Nag-eensayo kailangan mo rin na mag-aral – araw araw para mabuo sa iyo ang kahalagan ng araw-araw na pagbubuklat ng libro.
  6. Mahilig ka ba mag Group Study? Ang pag-aaral kasama ang iyong mga ka-klase ay maaring makapagbigay sa’yo ng bagong sigla sa tuwing may nalalapit na mahirap na eksaminasyon. Hindi dapat ipagpalit ang pag-aaral ng mag-isa para sa “group study”, dapat gamitin lamang ito upang malinawan ang mga bagay o aralin na hindi mo lubos na naiintindahan at upang makapag-bigay din ng mas malawak na pagkakaintindi sa iyong mga inaaral. Maigi din ito upang maging isang paraan upang ma-review ang iyong mga napag-aralan.
  7. Huwag mahihiyang magtanong. Hindi pagiging mahina ang pagtatanong kung ginawa mo naman ang lahat upang alamin ang isang aralin. Maiging magtanong sa iyong mga propesor o ka-klase sa mga bagay na labas sa iyong kaalaman o mga bagay na hindi mo pa lubos maintindihan.
  8. Magturo ng iyong nalalaman sa iba. Ayon kay Stephen Covey, isa sa pinaka epektibong paraan upang matutunan at matandaan mo ang isang bagay ay ang pagtuturo nito sa iba.

Maaari mong subukan ang mga payo na ito upang mas mapabuti ang iyong pag-aaral. Bagaman ito ay payo para sa mga nag-aaral ng medisina upang maging mas epektibo ang kanilang pag-aaral, maaari mo rin naman gamitin ito para sa iyong sariling pag-aaral maging sa loob o sa labas ng paaralan.

Sana ay nakatulong ang mga ito sa iyo, at kung nais mo ng higit na tulong para sa inyong pag-hahanap ng trabaho narito ang PhilJobNet upang tulungan ka makahanap ng tamang trabaho sa hinaharap.

Photo Credit: Getty Images